KASKÖ – NÄRPES FUSIONSUTREDNING

Sjukhusrådet Göran Honga har avgett del 1 av Kaskö – Närpes fusionsutredning. Samgångsutredarens rapport omfattar en nulägesanalys och framtidsscenarier. 

Rapporten hittas här under bilagor

Bilagor