Sommarens verksamhet 2018, vård- och omsorg

Läkare
Receptförnyelser och telefontider som vanligt.

Akutmottagning
Tisdag, onsdag och fredag kl. 8 - 16. Måndag och torsdag kl. 8 - 18. Lördag och söndag stängt. Vårdbehovsbedömning alla vardagar kl. 8 - 16 tfn 22 49600. På basen av vårdbehov ges tider till vårdar-, läkar- eller akutmottagningen.

Jour
Samjour vid VCS då akutmottagningen vid Närpes hälsovårdscentral är stängd.

Tidsbeställd läkarmottagning
Tidsbeställda mottagningarna är reducerade under sommaren. På basen av vårdbehov ges tider till läkare via vårdbedömningen eller vårdarmottagningen.

Laboratoriet
Fungerar med reducerad personalstyrka. Provtagning kl. 8 - 12. Vid behov tas akuta blodprov efter kl. 12. Spirometriundersökningar görs vid behov.

Röntgen
Fungerar med reducerad personalstyrka. Öppethållningstid kl. 8 - 15.30.

Kassa-växel
Öppethållningstid kl. 8 - 15.45.

Sekreterare och arkiv
Fungerar med reducerad personalstyrka.

Diabetesmottagningen
Reducerad verksamhet 30.7 - 12.8. Mottagningen är stängd under tiden 16.7 - 29.7.

Fysioterapi
Fungerar med reducerad personalstyrka. Telefontid måndag - fredag kl. 12 - 12.30.

Skolhälsovård
Skolhälsovården stängd v 28 – v 31.

Barn- och mödrarådgivning
Fungerar med reducerad personalstyrka.

Vårdarmottagningen
Fungerar normalt.

Hälsostationer
Pörtom, Övermark och Töjby hälsostationer fungerar med reducerad verksamhet v23 – v 32. Tidsbeställning till respektive hälsostation via vårdbedömningen tfn 22 49600. Hemsjukvården fungerar normalt.

Hemsjukvård
Normal verksamhet, läkarhembesök vid behov. Hemsjukvårdmöte enligt behov och läkarresurser.

Centralförråd/Materialutdelning
Normal verksamhet i Juni och Augusti. Stängd 2 – 6.7 p.g.a. inventering.

Hjälpmedelsutlåning
Normal verksamhet. Telefontid måndag-fredag kl. 12.30 - 13. Utdelning av hjälpmedel måndag-fredag kl. 13 - 14.

Socialarbetare
Tillgång till socialarbetare hela sommaren.

Ekonomikansli
Fungerar med reducerad personalstyrka.

Hvc sjukhus
Har sin verksamhet i Holgers utrymmen fr.o.m. 23.4 tills den nya avdelningen kan tas i bruk hösten 2019. Reducerad verksamhet, minskat platsantal.

Tandvård
Mosebacke tandvårdsmottagning stängd v 26 - 32. Reducerad personalstyrka.
Tandläkarjour vardagar kl. 8 - 15.45. Tandläkarjour på VCS övriga tider.

05/2018 T.f. Ledande läkaren

Bilagor