Soteuttamo – Österbotten

2.5.2018 kl. 15.00-18.00 Auditoriet vid Silveria, adr. Krutkällarvägen 4, Vasa

Personlig budget ökar klientens valfrihet – möjlighet för små och mellanstora företagare

15.00             Välkomsthälsning
Jukka Kentala, förändringsledare Österbotten

15.05             Vad då Soteuttamo?
Elina Eerola, Sitra

15.20             Valfriheten medför nya möjligheter för privata aktörer – försök med personlig budget i Österbotten
Pirjo Wadén, projektchef Österbotten

16.00             Hur kan närståendevårdarerfarenheten hjälpa i planeringen av personlig budget?
Närståendevårdare, Vasa

16.25             Erfarenheter från Tammerfors försök med personlig budget
projektchef Hanne-Maria Leppäranta, Tammerfors och servicechef, handledare Liisa Hoikkanen, Martinus-stiftelse/ handikappservice

16.55             Kaffe och Learning café
Innovationsarbete
med tre teman:

  • Fördelar: Vilka fördelar skulle ditt företag/din verksamhet kunna ha av försöket? Vilka fördelar kunde klienterna ha av detta? Vilka fördelar kunde området ha av den nya funktionsmodellen?
  • Utmaningar: Hurdana utmaningar kan man stöta på?Lösningar: Med hurdana lösningar kommer vi framåt? Vad behövs?

17.55             Sammandrag och fortsatta steg
Pirjo Wadén, projektchef Österbotten

18.00             Evenemanget avslutas

Konferencier företagsrådgivare, expert på företagande på välfärdsbranschen Sari Saarikoski, Vasaregionens Utveckling Ab.
Anmäl dig via denna länk senast 30.4.2018.

Vad är Soteuttamo?

Soteuttamo är verktygsbacken för reform och utveckling av social- och hälsovårdsservicen.

Den för samman framtidens aktörer såväl från vårdbranschen som från övriga branscher för att främja ekosystemtänkandet och skapa nya former av samarbete. Soteuttamo är lågtröskelevenemang, vilka är ämnade för aktörer inom den offentliga, privata och den tredje sektorn. Läs mera.