Personlig budget som en del av servicen för äldre i Österbotten 2018

Social- och hälsovårdsektorerna i Närpes, Jakobstad och Vasa gör ett försök med användning av personlig budget för förverkligandet av servicen för äldre personer i Österbotten. Målgrupperna för försöket i Österbotten är närståendevårdare till personer över 65 år samt äldre, hemmaboende personer som behöver många olika serviceformer samtidigt.

Syftet med försöket är att skapa en verksamhetsmodell för användning av Personlig budget i det kommande landskapet Österbotten. Det här försöket ger äldre personer möjlighet till delaktighet i sitt eget liv samt att påverka vilken service man använder. För serviceproducenter möjliggör försöket utveckling av ett flexibelt serviceutbud och att producera service utgående från klientens behov.

Till försöket med personlig budget behövs 40 personer, som enligt social- och hälsovårdslagstiftningen har rätt till olika tjänster som främjar välmående, hälsa och stödjande av funktionsförmågan.

Personlig budgetering betyder att det görs en planering av klientens service för att få en fungerande servicehelhet enligt klientens behov. En personlig budget är en penningsumma som klienten har möjlighet att använda för att själv ordna den typ av stöd och service som han/hon behöver. Först kartläggs klientens servicebehov tillsammans med en yrkeskunnig person. Därefter kan klienten påverka innehållet i sin klientplan samt välja producent utgående från de serviceproducenter som godkänts i Närpes, Jakobstad eller Vasa.

Serviceproducent eller du som planerar bli serviceproducent anmäl ditt intresse att medverka i försöket här: https://link.webropolsurveys.com/S/C4F4AE29075AEBF0 senast 30.6.2018!

Tilläggsuppgifter:

projektchef Pirjo Wadén, tfn 040 481 3243, pirjo.waden [at] vasa.fi

projektarbetare Johanna Björkman, tfn 040 663 0266, johanna.bjorkman [at] vasa.fi