Försöket med personlig budget i Österbotten 2018

I Österbotten har ett försök med personlig budget som en del av service för äldre startat. I försöket deltar social- och hälsovårdssektorerna i Vasa, Jakobstad och Närpes. Målgrupperna för försöket i Österbotten är närståendevårdare till personer över 65 år samt äldre personer som bor hemma och behöver många olika serviceformer samtidigt.

Vad betyder personlig budget? Och valfrihet?

En personlig budget är en bestämd penningsumma, som fastställs enligt klientens behov. Med denna budget kan klienten välja service i enlighet med innehållet i sin klientplan.

- Försöket ska visa hur valfrihet och servicesedlar fungerar i praktiken som en del av social- och hälsovårdsreformen. Tack vare valfriheten kan klienten välja service från kommuner, företag, föreningar eller andra godkända servicesedelsproducenter. På det här sättet kan klienten själv påverka innehållet i sin service, berättar projektchef Pirjo Wadén.

Syftet med försöket är att skapa en verksamhetsmodell för personlig budgetering samt att producera material som man i fortsättningen ska ha nytta av i landskapen.  

Förutsättningen är en bedömning av servicebehovet och en klientplan

För att kunna få en personlig budget är förutsättningen den att en bedömning av klientens servicebehov har gjorts och att detta finns fastställt i en klientplan. På basen av klientens servicebehov bedöms storleken på den personliga budgeten, som klienten har till sitt förfogande för att kunna anlita den service som han/hon behöver.

-Pengar kommer inte att betalas till klientens konto utan ersättningar i enlighet med den personliga budgeten betalas direkt till serviceproducenterna, klargör Wadén.

Försöket pågår till slutet av 2018

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Österbotten 680 000 euro i statsbidrag för projektet. Försökets totalkostnad uppgår till 850 000 euro. Projekttiden är 01.12.2017-31.12.2018. Det slutgiltiga beslutet om statsbidrag kom från ministeriet 22.2.2018. Projektet administreras av Vasa stad.

Tilläggsuppgifter:

projektchef Pirjo Wadén, tfn 040 481 3243, pirjo.waden [at] vasa.fi

projektarbetare Johanna Björkman, tfn 040 663 0266, johanna.bjorkman [at] vasa.fi

 

Projektets servicehandledare:

Aliisa Öling, Case Manager, Vasa, tfn 040 662 9031

Ann-Christine Järf-Rex, Case Manager, Vasa, tfn 040 662 9914

Ann-Sofie Larsson, Case Manager, Jakobstad, tfn 044 785 1730

Marika Lindgren, Case Manager, Jakobstad, tfn 044 785 1365

Ebba Finnäs, Case Manager, Jakobstad, tfn 044 785 1584

Sofia Smått-Nyman, Case Manager, Närpes, tfn 040 662 9826