När-träff rundan fortsätter

Närpes stads ledande förtroendevalda fortsätter bybesöken. Kom och berätta hur du ser på din bys möjligheter och utmaningar!

15.3 kl. 18.30 i Rangsby byagård

Kaffeservering.

Välkomna!