Göran Honga utreder fusion av Kaskö och Närpes

Pressmeddelande 14.2.2018

Sjukhusrådet Göran Honga har utsetts till oberoende utredare för utredningen om en samgång mellan Kaskö och Närpes.

I uppdraget som utredare ingår att på olika sätt bistå städernas  gemensamma ledningsgrupp och beredningsarbetsgrupper i processen. Utredningsmannen deltar bland annat som moderator i möten och sammanställer de rapporter som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

- Göran Honga var den gemensamma ledningsgruppens första val och från både Kaskös och Närpes sida är vi mycket nöjda med att han accepterat att ta sig an uppgiften som utredare, säger Kaskös stadsdirektör Minna Nikander.

Honga är emeritus stadsdirektör, emeritus sjukvårdsdistrikts direktör och för detta statlig utredningsman för kommunreformen.

- Med sin långa och breda erfarenhet av såväl utredningar som arbete inom den offentliga sektorn är Göran Honga synnerligen lämplig för uppgiften. Vår uppfattning är att han kan bidra till en konstruktiv och saklig utredning, Närpes stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist.

Göran Honga tackar Kaskö stads politiker för att de är framsynta och vill göra en utredning och Närpes stads politiker för att de ställt sig välvilliga till att genomföra utredningen.

- Inledningsvis handlar arbetet om att tillsammans med beredningens arbetsgrupper genomföra en nulägesanalys. Det faktauppgifter som tas fram kan bli en plattform för de politiska diskussioner som sedan följer. Jag ser fram emot att medverka i utredningen tillsammans med förtroendevalda, tjänstemän och allmänheten i Kaskö och Närpes, säger Göran Honga.

Göran Honga inleder uppdraget som utredare med omedelbar verkan.

 

Ytterligare information:

Närpes stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, tfn. 050 581 1760, hans-erik.lindqvist [at] narpes.fi

Kaskö stadsdirektör Minna Nikander, tfn. 0400 868 780, minna.nikander [at] kaskinen.fi

Utredare Göran Honga, tfn. 040 505 8760, goran.honga [at] hotmail.com