Verksamhetsbidrag för föreningar

Fritidsnämnden i Närpes anslår härmed bidrag för föreningsverksamhet att sökas enligt följande:

1. Verksamhets- och driftsbidrag för idrottsverksamhet.

2. Projektbidrag för små idrottsanläggningsprojekt.

3. Verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet.

4. Verksamhetsbidrag för kulturverksamhet.

Till ansökningarna skall fogas bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018 samt budget och verksamhetsplan för år 2019.
Kom ihåg att uppge föreningens kontonummer och uppge även era kontaktuppgifter till föreningsregistret.

Ansökningarna riktas till Fritidsnämnden i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes eller per e-post förnamn.efternamn [at] narpes.fi med alla bilagor och bör vara nämnden tillhanda senast fredagen den 22 februari 2019.
Förfrågningar: Lasse Eriksson, Ida Hautaoja och Ann-Katrin Enqvist. tel. 2249111.

Närpes den 19.01.2018
Fritidsnämnden i Närpes.

Bilagor