Presidentvalet 2018

Presidentval förrättas söndagen den 28 januari 2018. Om ingen kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna förrättas ett andra val söndagen den 11 februari. Vallokalerna är öppna mellan kl. 9.00 och 20.00 Röstningsområden och röstningsställen inom Närpes stad är följande:

Röstningsområden                   Röstningsställen Adress

01. Pjelax röstningsområde   Pjelax skola Pjelaxvägen 1

02. Böle             -”-                        Böle ungdomsföreningslokal Kristinestadsvägen 578

03. Finby           - ”-                       Närpes gymnasium Skolgränd 9 A

04. Näsby         -”-                        Stadshuset i Närpes Kyrkvägen 2

05. Kåtnäs        -”-                        Stenbackens skola Pitvägen 9

06. Kalax           -”-                        Skogsdungens daghem Norrtåget 1

07. Nämpnäs   -”-                        F.d. Nämpnäs skola Nämpnäsvägen 142

08. Norrnäs      -”-                        Västra Närpes skola Norrnäsvägen 34

09. Rangsby     -”-                        F.d. Rangsby skola Rangsbyvägen 195

10. Töjby           -”-                        F.d. Töjby skola Töjby skolväg 9

11. Yttermark -”-                        Yttermark skola Uljensvägen 2

12. Övermark -”-                        Övermark skola, Vasavägen 1647

13. Pörtom       -”-                        Pörtom skola Centrumgränd 2


Förhandsröstning

Förhandsröstning förrättas enligt följande datum (datum för en eventuell andra omgång inom parentes):

1) Stadshuset i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES

Onsdag 17.1 (31.1) – fredag 19.1 (2.2)            kl. 10.00 – 18.00

Lördag 20.1 (3.2) – söndag 21.1 (4.2)               kl. 10.00 – 14.00

Måndag 22.1 (5.2) – tisdag 23.1 (6.2)              kl. 10.00 – 19.00
 

2) Övermark bibliotek, Vasavägen 1599, vån. 2, 64610 ÖVERMARK

Fredag 19.1 (2.2)                        kl. 09.00 – 15.00

Tisdag 23.1 (6.2)                          kl. 14.00 – 20.00
 

3) Pörtom bibliotek, Centrumvägen 13, 66270 PÖRTOM

Onsdag 17.1 (31.1)                     kl. 12.00 – 17.00

Torsdag 18.1 (1.2)                      kl. 10.00 – 15.00

Måndag 22.1 (5.2)                      kl. 15.00 – 20.00


Förhandsröstning vid vårdanstalter och pensionärshem: sker i enlighet med vad resp. valbestyrelse bestämmer och som framgår av kungörelser och andra meddelanden på förhandsröstningsstället. Förhandsröstning sker på följande ställen: Närpes hvc:s bäddavdelning och åldringshemmen Frida, Alvina och Pörtehemmet, servicehemmen Bostället, Efraim, Solgärdet samt demenshemmet Solbacken.

Hemmaröstning: En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta i hemmet. Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast tisdag 16.1.2018 och vid en eventuell andra omgång senast tisdagen den 30.1 (om detta inte gjorts vid den första omgången) före kl. 15.00 till centralvalnämnden, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES, tel. 06-2249111. 

Vid röstning ska den som röstar styrka sin identitet

CENTRALVALNÄMNDEN I NÄRPES