Tutorlärare - en ny resurs i skolan


(Tutorlärare Sofia Kullberg handleder lärare Sara Hertsbacka (t.v.) och Carola Ulfvens.)

Fokus ligger på att utveckla verksamhetskulturen i skolan, förverkliga ny pedagogik samt använda digitala verktyg på ett ändamålsenligt sätt i undervisningen. Utbildningsstyrelsen har gjort det här möjligt genom att ge statsunderstöd till kommunerna.

Reform av grundskolan
Ett av regeringens spetsprojekt för åren 2016 - 2019 är en reform av grundskolan. Finland skall fortsättningsvis vara ett ledande land då det gäller utbildning, kompetens, modernt och inspirerande lärande. Regeringen vill stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet inom den grundläggande utbildningen som baserar sig på de nya läroplansgrunderna. En av åtgärderna är att utbilda tutorlärare i kommunerna. Tutorlärararverksamheten skall bidra till att skolorna får en jämlik bas att arbeta utgående från både pedagogiskt och digitalt.

Hoppas på vidare finansiering

Sofia Kullberg jobbar som speciallärare vid Yttermark skola. Hon fungerar som tutorlärare för alla lärare i åk 1-6 i Närpes. Under läsåret ordnar hon träffar för lärarna där fokus är på läroplanen samt olika workshoppar där man kan lära sig att använda olika digitala verktyg som gynnar undervisningen. Under vårterminen kommer hon också att erbjuda lärare handledning och kompanjonlärarskap.

Tutorlärare Annika Prinsén (t.h) jobbar tillsammans med lärare Ann-Katrin Gull och eleverna Mika Nguyen och Johannes Forsén kring ett projket i historia där de använder iMovie, Greenscreen, QR-koder, Aurasma och Morfo Booth.
(Tutorlärare Annika Prinsén (t.h) jobbar tillsammans med lärare Ann-Katrin Gull och eleverna Mika Nguyen och Johannes Forsén kring ett projket i historia där de använder iMovie, Greenscreen, QR-koder, Aurasma och Morfo Booth.)

Annika Prinsén är lärare i matematik och IT vid Närpes högstadieskola och handhar uppdraget som tutorlärare i skolan. Eftersom hon finns på plats i skolan varje dag ser hennes verksamhet annorlunda ut än i lågstadierna. Eftersom verksamheten är ny i skolorna har båda tutorlärarna haft möjlighet att delta i tre utbildningstillfällen vid Centret för livslångt lärande i Vasa. Närpes stad hoppas naturligtvis på vidare finansiering från Utbildningsstyrelsen för att kunna fortsätta det viktiga arbete tutorlärarna startat upp. Modellen med tutorlärare erbjuder en bra möjlighet att stödja införandet av de nya läroplanerna med hjälp av gemensamt arbete mellan lärare. 

Text och foto: Pia Nordin