Påverkare för barnets rättigheter 2017

Närpes stad har erhållit en utmärkelse från Finlands Unicef: Påverkare för barnets rättigheter 2017.
Från Finlands Unicef delade styrelsemedlem Nina Nordström och generalsekreterare Marja-Riitta Ketola ut utmärkelsen.
Skola som deltog med program var Yttermark skola.

Läs mera på Unicefs webbplats