Påverkanskväll - Beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Österbotten fortsätter

En påverkanskväll för invånarna i Österbotten

Vi vill härmed bjuda in dig till en Workshop kring skapandet av en gemensam servicestrategi, servicelöfte och vision för integrerade tjänster inom social‐, hälso‐ och sjukvård i Österbotten.
Vi tror starkt på att ett gott samarbete mellan social‐, hälso‐ och sjukvård är förutsättningen för smidiga, fungerande och kostnadseffektiva servicekedjor. Trots osäkerheten kring lagstiftningen går vi i Österbotten vidare med planeringen av en integrerad social‐ och hälsovårdservice.

Om du vill vara med och påverka din framtida vård i Österbotten är detta ett tillfälle för just dig. Tillsammans lägger vi grunden för en fungerande vård i Österbotten där visionen, servicestrategin och servicelöftet är något som invånare, förtroendevalda och tjänstemän tillsammans planerat!

Vi ordnar 3 identiska tillfällen och man får fritt välja vilket man deltar i, oberoende var man bor.

Tillfälle 1
Tisdagen 21.11 kl. 18.00–20.30
Sursik skolområde, Sursikvägen 43, Bennäs, Pedersöre

Tillfälle 2
Torsdagen 23.11 kl. 18.00–20.30
Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, Korsholm

Tillfälle 3
Tisdagen 28.11 kl. 18.00–20.30
Hotel Red & Green, Närpesvägen 16 C, Närpes

Kaffeservering på alla tillfällen från kl. 17.30!

Anmälningar senast 14.11 via länken www.vaasankeskussairaala.fi/sv/paverkanskvall

Kom med och påverka! Förändringsledarna Marina Kinnunen och Jukka Kentala Representanter för det temporära beredningsorganet samt sakkunniga.