Driftbidrag för ungdomsföreningar

Ungdomsföreningar kan ansöka om bidrag för fastighetsunderhåll.
Ur ansökan bör framgå fastighetskostnader samt hyresinkomster under föregående år. 

Ansökningarna riktas till Fritidsnämnden i Närpes, per epost: ann-katrin.enqvist [at] narpes.fi eller via ansökningsformuläret nedan.

Ansökningsformulär hittas här

För mer info:
Ungdomssekreterare, Ann-Katrin Enqvist
Tel. 040-1600641
E-post: ann-katrin.enqvist [at] narpes.fi