Stadshusets verksamhet under sommaren

Stadshuset är stängt på grund av semester under tiden 9.7-3.8.2018. Både dörrarna till avdelningarna och telefonväxeln är stängda. Huvudbiblioteket har normal sommaröppethållning. Handlingar till påseende finns vid lånedisken i huvudbiblioteket. Nedannämnda funktioner nås på direkttelefon måndag-fredag kl. 9.30-11.00:

Ekonomikansliet            040 1600 663

Byggnadstillsyn              040 1600 629

 

Socialarbetare nås på direkttelefon 050 4440 764 måndag-fredag kl. 8.00-15.45. Övriga tider kontaktas socialjouren på tfn. 06 3252 347.

Vuxeninstitutets kansli är stängt 14-27.7.2017 och kan vid behov nås via vuxeninstitutet [at] narpes.fi. Ingen inkvartering på SÖFF i sommar eftersom internatet är fullbokat.

Samservicebyrån har normal öppethållning.

STADSSTYRELSEN I NÄRPES