Hälso- och sjukvårdens verksamhet sommaren 2017

Läkare

 • Receptförnyelser och telefontider som vanligt.

Akutmottagning

 • Tisdag, onsdag och fredag kl. 8-16. Måndag och torsdag kl. 8-18. Lördag och söndag stängt. Vårdbehovsbedömning alla vardagar kl. 8-16 tfn 2249600. På basen av vårdbehov ges tider till vårdar-, läkar- eller akutmottagningen. 

Jour

 • Samjour vid VCS då akutmottagningen vid Närpes hälsovårdscentral är stängd. 

Tidsbeställd läkarmottagning

 • Tidsbeställda mottagningarna är reducerade under sommaren. På basen av vårdbehov ges tider till läkare via vårdbedömningen eller vårdarmottagningen.

Laboratoriet

 • Fungerar med reducerad personalstyrka. Provtagning kl. 7.45-12. Vid behov tas akuta blodprov efter kl. 12. Spirometriundersökningar görs vid behov. Personal i arbete kl. 07.45-15.00

Röntgen

 • Fungerar med reducerad personalstyrka. Öppethållningstid kl. 8-15. Personal i arbete kl. 08.00-15.30.

Kassa-växel

 • Öppethållningstid kl. 8-15.45.

Sekreterare och arkiv

 • Fungerar med reducerad personalstyrka.

Diabetesmottagningen

 • Reducerad verksamhet 3.7-16.7. Mottagningen är stängd under tiden 17.7-30.7

Fysioterapi

 • Fungerar med reducerad personalstyrka. Telefontid må-fre kl. 12-12.30.

Skolhälsovård

 • Skolhälsovården stängd v28-v31.

Barn- och mödrarådgivning

 • Fungerar med reducerad personalstyrka

Vårdarmottagningen

 • Fungerar normalt.

Hälsostationer

 • Pörtom, Övermark och Töjby hälsostationer: fungerar med reducerad verksamhet v26 – v34. Tidsbeställning till respektive hälsostation via vårdbedömningen tfn 2249600. Hemsjukvården fungerar normalt.

Hemsjukvård

 • Normal verksamhet, läkarhembesök vid behov. Hemsjukvårdmöte enligt behov och läkarresurser. 

Centralförråd/Materialutdelning

 • Normal verksamhet i juni och augusti. Stängd 3-4.7 och 27-28.7 p.g.a. inventering.

Hjälpmedelsutlåning

 • Normal verksamhet. Telefontid måndag-fredag kl. 12.30-13. Utdelning av hjälpmedel måndag-fredag kl. 13-14. 

Socialarbetare

 • Tillgång till socialarbetare hela sommaren.

Ekonomikansli

 • Fungerar med reducerad personalstyrka.

Hvc sjukhus (bäddavdelningen) 

 • Normal verksamhet.

Tandvård

 • Mosebacke tandvårdsmottagning stängd v 27-30. Verksamheten koncentreras i juli månad till hälsovårdscentralen i Närpes centrum, två tandläkare i jobb. Tandläkarjour vardagar kl. 8-15.45. Tandläkarjour på VCS övriga tider.

06/2017 Ledande läkaren