Miljösektionens meddelande 20.2.2017

Miljösektionens meddelande 20.2.2017

Miljösektionen har godkänt följande ansökningar om tillstånd: