Lediga jobb

Lediga jobb

På tandvården arbetar 4 tandläkare, 5 tandskötare och 1 munhygienist. Mottagningar finns på Närpes HVC samt på Mosebacke skolcentrum.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en ordinarie tjänst som ämneslärare i matematik och fysik vid Närpes gymnasium från den 1.8.2019.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som förskollärare i Västra Närpes skola för tiden 1.8.2019-31.7.2020 med eventuell förlängning.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som timlärare tillsvidare med initialplacering vid Yttermark skola från 1.8.2019.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår ett vikariat som ämneslärare i finska vid Närpes högstadieskola för tiden 1.8.2019-9.4.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en ordinarie tjänst som ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap gemensam för Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som speciallärare vid Mosebacke skola (24 vt) för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som timlärare vid Övermark skola (24 vt) för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla (20 vt) vid Stenbackens skola för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som förskollärare vid Mosebacke skola för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår ett vikariat som förskollärare vid Stenbackens förskola för tiden 1.8.2019-14.6.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla (16 vt) vid Stenbackens skola för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår ett tidsbundet vikariat som speciallärare i Yttermark skola (24 vt) för tiden 1.8.2019-31.12.2019.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap vid Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium från den 1.8.2019.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla (18-20 vt) i Pörtom skola för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som timlärare i huvudsyssla i finska och engelska vid Närpes gymnasium och Närpes högstadieskola skola för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som specialklasslärare vid Yttermark skola (22 vt) för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla (24 vt) inom den förberedande undervisningen vid Närpes högstadieskola för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår ett vikariat som förskollärare vid Stenbackens skola för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som förskollärare i Västra Närpes förskola för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla vid Mosebacke skola för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tillsvidare tjänst som speciallärare inom småbarnspedagogiken från den 1.8.2019.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som speciallärare (24 vt) i åk 7 vid Närpes högstadieskola för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår ett vikariat som klasslärare vid Mosebacke skola för tiden 1.8.2019-15.5.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en ordinarie tjänst som ämneslärare i musik gemensam för Närpes högstadieskola, Närpes gymnasium och Legato från den 1.8.2019.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som timlärare i modersmål och engelska (18 vt) vid Närpes högstadieskola för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes söker till Finby daghem två tillsvidare anställda lärare inom småbarnspedagogik från 1.8.2019.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes söker till Trollebo daghem en tillsvidare anställd lärare inom småbarnspedagogik från 1.8.2019.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes söker till Finby daghem en vikarierande ansvarig lärare inom småbarnspedagogik med arbete både i barngrupp och med administrativa uppgifter för tiden 1.8.2019-28.2.2020 med eventuell förlängning.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes söker till Trollebo daghem en vikarierande lärare inom småbarnspedagogik för tiden 1.8.2019-31.7.2020

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes söker till Näsby daghem en vikarierande lärare inom småbarnspedagogik för tiden 1.8-31.12.2019

Lediga jobb

Tekniska nämnden i Närpes stad söker ett anstaltsbiträde till städservice. Tillsvidare anställd med början från 2.5 2019 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är heltid, 38,75 h/v. Placering vid anställningens början, städservice Alvina.

Lediga jobb

Tekniska nämnden i Närpes stad söker en städare till städservice. Tillsvidare anställd med början från 2.5 2019 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är heltid, 38,75 h/v. Placering vid anställningens början, städservice Skolcentrum, högstadiet.

Lediga jobb

Närpes HVC sjukhus håller som bäst på att grundrenoveras och under tiden fungerar verksamheten tillfälligt i nybyggda Villa Holger.

Lediga jobb

Till Närpes Hälsovårdscentral och Närpes hvc sjukhus söks sommarvikarier till öppen sjukvårdens mottagningar (sjukskötare/hälsovårdare), rehabiliteringen (fysioterapeut), röntgen (röntgenskötare) och Hvc sjukhus (sjukskötare).

Lediga jobb

Äldreomsorgen söker medarbetare över sommaren
till hemvården, stadens serviceboenden och åldringshem.