Bra att veta vid kursstart

Läsåret 2019-2020
Höstterminen inleds torsdag 12.9 och pågår i 11 veckor. Vårterminen inleds torsdag 9.1 och  pågår i 13 veckor. Under höstlovet 17-21.10,  sportlovet 24.2-1.3 och påsklovet 10-13.4 har kurserna uppehåll.

Anmälan
Kursanmälan till vårens kurser öppnar torsdag 7.1 kl. 9.00 på nätet vuxeninstitutet.narpes.fi eller per telefon 040-1600687. Om en kurs eller föreläsning inte har tillräckligt många förhandsanmälningar inhiberas kursen och kansliet meddelar de anmälda per sms eller per telefon. En kurs som startat kan avbrytas om deltagarantalet är lågt under terminen.

Annullering
Förhandsanmälan är bindande! Om du är förhindrad att delta i en kurs du anmält dig till bör du annullera din anmälan. Senast på kursens eller föreläsningens sista anmälningsdag kan du annullera anmälan avgiftsfritt. Om annulleringen sker efter det faktureras hela kursavgiften. Undantag: gäller inte om du blivit sjuk. Annulleringen ska alltid göras direkt till kansliet (per telefon eller på nätet), inte till läraren. I helterminskurser (tio veckor eller längre) kan första kurstillfället räknas som en “pröva på”-gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet före det andra kurstillfället. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet.

Avgifter
Alla kursavgifter faktureras förutom föreläsningarna som betalas på plats. Du får en faktura per post efter att kursen startat.

Förmånssedlar som betalningsmedel
Vi godkänner TYKY- och SMARTUM-motionssedlar. Motionssedlarna ska lämnas in till kansliet senast två veckor efter kursstart. Om du använder dig av de elektroniska betalningstjänsterna bör du skicka in en kopia på ditt betalningskvitto till vuxeninstitutet@narpes.fi. Pensionärer, arbetslösa och invandrare kan genom studiesedel delta till rabatterat pris i en del av institutets kurser. Se sista sidan för mera information. Meddela vid anmälan om du tänker använda förmånssedel. Om det har gått längre tid än två veckor sedan kursstarten och du har fått en faktura för kursen kan förmånssedlarna inte längre beaktas. 

Inhiberat kurstillfälle
Om en lärare insjuknar försöker kansliet hitta en vikare. Om vi inte har tillgång till vikarie meddelas deltagarna om att lektionen är inhiberad, i första hand per sms. Vuxeninstitutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts med ett nytt kurstillfälle.

Studieintyg
Kontakta kansliet om du önskar intyg över genomgången kurs.

Försäkringar
Deltagarna i vuxeninstitutets kurser är försäkrade genom Närpes stad. Försäkringen gäller vid olycksfall under kurserna samt på vägen mellan bostaden och kursplatsen. Personer som fyllt 80 år omfattas inte av försäkringen.

Materialkostnader
I praktiska kurser och matlagningskurser tillkommer material- eller ingredienskostnader. Dessa betalas kontant direkt till kursledaren om inte annat meddelats.

Uppdragsutbildning och samarbete
Kontakta kursplaneraren, tel. 0400-736075, om du önskar att vi skräddarsyr en kurs för din organisation eller ditt företag eller om ni är intresserade av att utveckla ett samarbete!
Vi samarbetar med föreningar och organisationer gällande kurser och föreläsningar. Denna höst samarbetar vi bl.a. med Närpes gymnasium, Folkhälsan och Pörtom UF.

Motionspass
Genom motionspasset kan du på ett flexibelt och enkelt sätt delta i olika gympagrupper. Mera info finns i kursprogrammet.

Utvärdering
Fyll anonymt i vår utvärderingsblankett. Det hjälper oss att utveckla och förbättra verksamheten.

Kursönskemål
Vi tar kontinuerligt emot önskemål om kurser på hemsidan eller direkt till kansliet. Hör av dig ifall du själv kan tänka dig att hålla kurs eller har tips på kurser du önskar att vi ordnar. Kontakta oss eller våra byaombud.

Presentkort
Det finns också möjlighet att köpa presentkort som du kan använda till en eller flera av vuxeninstitutets kurser. Kontakta oss på kansliet!

Nämnden för fri bildning
Eivor Eklund-Back (ordf.), Anahit Norrbo, Per-Erik Björklund, Johan Gulin, Jeanette Häggqvist, Petra Heikfolk, Nancy Westerlund, Erica Wickman, Patrik Österberg, Mårten Guldén, Sture Häggblom och Michaela Esch (stadstyr.repr.). Nämnden fattar beslut i ärenden som kan vara viktiga för dig som kursdeltagare.

Byaombud
Näsby: Else-Maj Skrifvars och Sven Backman, Finby: Christina Nordberg och Rainer Säll, Böle: Else-Maj Lindqvist, Karlå: Kristina Vikstrand, Bäckliden: Lena Stenback, Pjelax: Astrid Källberg, Skrattnäs: Linnéa Mattfolk, Österskogen: Ole Snickars, Kåtnäs-Bäckby-Claresund: Erika Hellman, Kalax: Ann-Charlotte Berg, Tjärlax: Carola Backholm, Nämpnäs: Marianne Häggqvist, Norrnäs: Yvonne Sjöström, Rangsby: Anita Forsström, Töjby: Birgitta Nyberg, Helenelund: Lis-Maj Söderback, Träskböle: Benita Nordmyr, Yttermark: Monika Dahlstedt och Christina Yrjans, Övermark: Pia Hartvik och Leif Rönnholm, Valsberg: Ann-Catrin Nygård, Räfsbäck: Ev-Maj Forsström, Bodbacka: Annika Westerlund, Frönäs: Anna-Lena Frönäs, Velkmoss: Inga Roos, Pörtom: Sofia Stoor.

Kontaktuppgifter
Kansliet är öppet vardagar kl. 9.00-15.00.
Söffbyggnaden: Vasavägen 764, 64220 Yttermark
Dynamohuset: Närpesvägen 2, 64200 Närpes
tel. 06-2249280
www.narpes.fi/vuxeninstitutet