Våra utrymmen

Vi erbjuder följande utrymmen:

- festsal för ca 300 personer
- auditorium för ca 90 personer
- klassrum och specialutrymmen

Vi planerar även kurser, seminarier och konferenser och genomför dem i samarbete med dig, din grupp, förening eller organisation som står den fria bildningen nära. Även delfinansiering från oss är möjlig.

Kontakta oss!

Närpes vuxeninstitut
Tfn 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet(at)narpes.fi