Invandrarlinjen

Integrationsutbildning på Närpes Vuxeninstitut

Svenska som andra språk


Heltidskurser läsåret 2019-2020
Höstterminen 27.8-20.12.2019, vårterminen 7.1-28.5.2020
Höstlov 14-18.10
Jullov 21.12-6.1
Sportlov vecka 9

Invandrarlinje 1
Grundkurs i svenska för dig som inte har några eller väldigt lite förkunskaper i svenska. Du måste kunna läsa och skriva med latinska bokstäver. Målet för utbildningen är att nå språknivå A2 – A2.2

Invandrarlinje 2
För dig som kan lite svenska från förut, ungefär motsvarande fem månaders heltidsstudier, eller nivå A2. Målet är att du ska uppnå nivå B1.2.

Innehåll:
25 timmar närstudier/vecka samt hemuppgifter: ca 1 timme per dag.
Studier i svenska och samhällslära
Valbara: finska, engelska, konst, matematik och extra svenska
Arbetspraktik: invandrarlinje 1: 3 veckor, invandrarlinje 2: 6 veckor
Utflykter och exkursioner i närområdet, besök på teater eller annat.

Kostnader:
Studierna är avgiftsfria för dig som har integrationsplan via TE-byrån.
För övriga är kostnaden 25 euro/vecka (innehåller undervisning, kopior, studiebesök, olycksfallsförsäkring m.m.). Du kan söka studiesedel från skolan och då blir studierna billigare. Böckerna betalar du själv.
Internat finns: Enkelrum med eget badrum och gemensamt kök.  170 euro per månad.
Lunch finns på skolan. Den betalar du själv.

 

Finansiering:
Sök integrationsstöd via TE-byrån eller vuxenstudiestöd via FPA.

Ansökningstiden avslutas den 28.6, men tilläggsplatser kan sökas till och med den 16.8.

Fyll i ansökan om studieplats via länken i den högra spalten.

 

Ta gärna kontakt med linjeläraren om du har frågor om utbildningen:

http://narpes.fi/sv/invanare/vuxeninstitutet/linjelarare-invandrarlinjen-makarevitch-annika