Invandrarlinjen

Integrationsutbildning på Närpes Vuxeninstitut

Svenska som andra språk


Heltidskurser läsåret 2020-2021
Höstterminen 17.8-19.12.2020, vårterminen 7.1-28.5.2021
Höstlov 12-16.10
Jullov 20.12-6.1
Sportlov vecka 9

Invandrarlinje 1
Grundkurs i svenska för dig som inte har några eller väldigt lite förkunskaper i svenska. Du måste kunna läsa och skriva med latinska bokstäver. Målet för utbildningen är att nå språknivå A2 – A2.2

Invandrarlinje 2
För dig som kan lite svenska från förut, ungefär motsvarande fem månaders heltidsstudier, eller nivå A2. Målet är att du ska uppnå nivå B1.2.

Innehåll:
25 timmar närstudier/vecka samt hemuppgifter: ca 1 timme per dag.
Studier i svenska och samhällslära
Valbara ämnen 2-4 lektioner per vecka t.ex. finska, engelska, konst, matematik och extra svenska
Arbetspraktik: 1-6 veckor
Utflykter och exkursioner i närområdet, besök på teater eller annat.

Kostnader:
Studierna är avgiftsfria för dig som har integrationsplan via TE-byrån.
För övriga är kostnaden 25 euro/vecka (innehåller undervisning, kopior, studiebesök, olycksfallsförsäkring m.m.). Du kan söka studiesedel från skolan och då blir studierna billigare. Böckerna betalar du själv.
Internat finns: Enkelrum med eget badrum och gemensamt kök.  170 euro per månad.
Lunch finns på skolan. Den betalar du själv.

 

Finansiering:
Sök integrationsstöd via TE-byrån eller vuxenstudiestöd via FPA.

Ansökningstiden avslutas den 26.6, men tilläggsplatser kan sökas till och med den 7.8.2020.

Fyll i ansökan om studieplats via länken i den högra spalten.

 

Ta gärna kontakt med linjeläraren om du har frågor om utbildningen:

Kontakta Annika Makarevitch (annika.makarevitch@narpes.fi) eller vuxeninstitutet@narpes.fi eller ring oss på tfn 06-2249280.