Du är här

Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande utbildning för vuxna

Läsåret 2020-2021

Höstterminen 17.8-19.12.2020, vårterminen 7.1-28.5.2021.

Den grundläggande utbildningen ger möjlighet att inhämta grundläggande kunskaper och bredda din allmänbildning. Utbildningen ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet.

Grundläggande utbildning för vuxna är avsedd för

  • de som passerat läropliktsåldern och inte haft möjlighet att fullgöra den grundläggande utbildningen.
  • 17-25 åringar med invandrarbakgrund som behöver ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen och studiefärdigheter för att fortsätta studera på andra stadiet.
  •  Ungdomar som flyttat till Finland i slutskedet av den grundläggande utbildningen och inte hunnit få avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen under läropliktstiden, eller som gått ut med svaga kunskaper och färdigheter.
  • Övriga vuxna som saknar avgångsbetyg eller vill höja vitsord i något läroämne eller komplettera sin grundskolexamen.

Du måste kunna läsa och skriva med latinska bokstäver och ha språkkunskaper som motsvarar språknivå A2 för att kunna delta i utbildningen.

Innehåll:

  • Studierna består av undervisning dagtid (6 lektioner/dag).
  • Personlig studieplan utformas enligt tidigare kunskaper och färdigheter.
  • Läroämnen är svenska, finska, engelska, matematik, historia, samhällslära, kemi, biologi, geografi, religion/livsåskådningskunskap och ev. andra ämnen.

 

Undervisningen är avgiftsfri.

Ansökningstiden avslutas 26.6.2020, men tilläggsplatser kan sökas till 7.8.2020.

Fyll i ansökan om studieplats via länken i den högra spalten.

 

Ta gärna kontakt om du har frågor om utbildningen.

annica.eklund(at)narpes.fi
050-4403231