Du är här

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Närpes bildades 2007 och består av  ungdomsrepresentanter i åldern 14-22 år.

Ungdomsfullmäktige syfte är att

  • öka ungdomarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor som på olika sätt berör dem

  • verka för en positiv samhällsutveckling och sträva till att höja trivseln och förståelsen för lokalsamhället

  • vara ett forum där de ungas åsikter kommer fram och förmedlas vidare ut till samhälle och beslutsfattare. 


UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2019-2021: 

Alexandra Wegelius, ordf.
Jennifer Antfolk, viceordf.
Tilda Eklund
Elin Svedman
Felicia Lindeman
Nuna Toto
Andzhela Petkova
Johan Naski
Linus Maars
Ludvig Nordin
 
Ann-Katrin Enqvist, sekreterare
Sven Jerkku, stadsstyrelsens repr.