Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Närpes bildades 2007 och består av  ungdomsrepresentanter i åldern 14-22 år.

Ungdomsfullmäktiges syfte är att

  • öka ungdomarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor som på olika sätt berör dem

  • verka för en positiv samhällsutveckling och sträva till att höja trivseln och förståelsen för lokalsamhället

  • vara ett forum där de ungas åsikter kommer fram och förmedlas vidare ut till samhälle och beslutsfattare. 

 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2017-2019: 

Dylan Bryggeling, ordf.

Alexandra Wegelius, viceordf.

Jennifer Antfolk

Maja Staaf

Ida Ersfolk

Victoria Almenfors

Lina Grönvik                      

Tilda Eklund

Emelie Ingberg

Samantha Nygård

Jenni Reunanen