Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Närpes bildades 2007 och består av  ungdomsrepresentanter i åldern 14-22 år.

Ungdomsfullmäktige syfte är att

  • öka ungdomarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor som på olika sätt berör dem

  • verka för en positiv samhällsutveckling och sträva till att höja trivseln och förståelsen för lokalsamhället

  • vara ett forum där de ungas åsikter kommer fram och förmedlas vidare ut till samhälle och beslutsfattare. 


UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2017-2019: 

Dylan Bryggeling, ordf.
Alexandra Wegelius, viceordf.
Jennifer Antfolk
Ann-Katrin Enqvist, sekr.
Tanja Eklund (Stadstyrelsens kontaktperson)
Elin Svedman
Felicia Lindeman
Nuna Toto
Cindy Bertlin                      
Tilda Eklund
Emelie Ingberg
Samantha Nygård
Anzhela Petkova