Du är här

Johanna Tiililäs stipendiefond

Johanna Tiililäs stipendiefond

Stipendium ur Johanna Tiililäs fond för ungdomsarbete kan sökas hos Fritidsnämnden i Närpes senast den 20 oktober 2020. Fondens ändamål är att gagna ungdomsarbete i Närpes och Kaskö. Såväl privatpersoner som grupper och organisationer kan ansöka om stipendium.
Fritt formulerade ansökningar riktas till Fritidsnämnden i Närpes, per epost: ann-katrin.enqvist@narpes.fi eller via ansökningsformuläret nedan.

För mer info:
Ungdomssekreterare, Ann-Katrin Enqvist
Tel. 040-1600641
E-post: ann-katrin.enqvist@narpes.fi