Du är här

Fonder för unga

Johanna Tiililäs fond

Stipendium ur Johanna Tiililäs fond för ungdomsarbete kan sökas hos Fritidsnämnden i Närpes per sista oktober om inget annat nämns. Fondens ändamål är att gagna ungdomsarbete i Närpes och Kaskö. Såväl privatpersoner som grupper och organisationer kan ansöka om stipendium.


Elias Ceders fond

Bidrag ur Elias Ceder fond kan sökas av organisationer, föreningar och privatpersoner. Fondens syfte är att hedra minnet av Elias Ceder. Fondens ändamål är att stärka samhörighet och gemenskap bland ungdomar och på så sätt främja ungdomarnas psykiska välmående. Fondens medel kan användas även för förebyggande verksamhet.