Du är här

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (UKM). Målet med modellen är att öka barns och ungas välbefinnande och göra det möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen utöva en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. 

 

Under läsåret 21-22 ordnas det ett pilotprojekt i modellen som är riktat till eleverna i åk 3 och åk 4. Med i pilotprojektet är Yttermark skola, Pjelax skola och Stenbackens skola. Projektet koordineras av Fritidsbyrån. Klubbarna arrangeras en dag i veckan i respektive skola, vanligen mellan kl.12.45-14.40. Utbudet av hobbyer som ordnas i skolorna baserar sig på barnens önskemål. Barnens intressen har kartlagts genom en skolspecifik enkät som har sänts ut via Wilma.

 

Läsåret 21-22 är uppdelat i fyra perioder, varje period är sex veckor lång. I varje period kan man välja mellan två olika hobbyn att delta i. Hobbyverksamheten följer skolans läsårsschema och har därmed paus under skolloven. Vårdnadshavarna och eleverna får information om hobbyerna som ordnas samt anmälningsanvisningar genom Fritidsbyråns besök till respektive skola direkt vid läsårets början. Information sänds även ut via Wilma. Information om hobbyverksamhetens innehåll och hobbymöjligheter riktas särskilt till de barn som inte har någon hobby sedan tidigare. Projektet ger även möjlighet åt barn som annars har svårt att delta i hobbyverksamhet att utöva en hobby.  

 

Läsåret 22-23 planeras hobbyverksamheten utvidgas till åk 3-4 i stadens alla skolor.