Du är här

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (UKM). Målet med modellen är att öka barns och ungas välbefinnande och göra det möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen utöva en givande hobby och som är avgiftsfri.

 

Under läsåret 22-23 ordnas hobbyverksamheten för åk 3 och åk 4 i Västra Närpes skola, Pörtom skola, Övermark skola och Mosebacke skola. Hobbyverksamheten arrangeras i skolorna en dag i veckan, vanligen mellan kl 13-14.30. Alla som deltar i hobbyverksamheten erbjuds mellanmål och för dem som är berättigad skolskjuts ordnas skjuts hem inom ramarna för projektet.

 

Aktiviteterna som ordnas varierar under året. Aktiviteter ordnas på basen av elevenkäten som blev utskickad under vårterminen år 2021 och år 2022. Hobbyverksamheten hålls i regel i skolans utrymmen men om ämnet så kräver kan ett närliggande ändamålsenligt utrymme användas istället.

 

Projektet koordineras av Fritidsbyrån.

 

 
 
Mosebacke skolas hobbygrupper för skolans elever i åk 3-4, ordnas fredagar kl 13-14:30.
Bildkonst  
Pröva på olika idrotter 
Teater 
 
Pörtom skolas hobbygrupper för skolans elever i åk 3-4, ordnas onsdagar kl 13-14:30
Musikskoj  
Pysselklubb 
Dataspel
 
Övermark skolas hobbygrupper för skolans elever i åk 3-4, ordnas måndagar kl 13-14:30
Musikskoj
Pysselklubb
Dataspel
 
Västra Närpes skolas hobbygrupper för skolans elever i åk 3-4, ordnas fredagar kl 12.20-14:00
Dataspel
Jumppaskoj
Bildkonst