Decibel – ungdomsinformationstjänster

Decibel är Österbottens egen ungdomsportal. På Decibel finns bl.a. information om aktuella händelser i Österbotten, en informationsbank med pålitlig info inom olika ämnen samt en frågespalt. Decibel är tvåspråkig (finska och svenska). Ett brett nätverk av sakkunniga inom ungdomsfrågor samarbetar för att göra Decibel så bra som möjligt.