Ordningsregler och säkerhet

  • Alla som vill simma i Simhallen betalar entré och bär ändamålsenlig klädsel.

  • Personalens anvisningar bör alltid följas.

  • Det är bra att underrätta personalen om eventuella sjukdomar som t.ex hjärtbesvär, epilepsi, diabetes eller astma.

  • Sjukdomar som förhindrar att simma i simhallen är bland annat: feber, ögon-, öron-, hudinflamation, öppna sår eller infekterade sår, magsjuka, urinvägsinfektion.

Användning av berusningsmedel och snus i Simhallens lokaler är strängt förbjudet.
 

Simkläder

I simhallen används simkläder som är kroppsformade och gjorda av syntetiska material.

I simhallen får man använda en eller tvådelad baddräk badbyxor/åtsittande simshorts (inte lösa shorts). Spädbarn använder tättslutande badbyxor eller badblöja. Simkläder finns att hyra vid simhallens kassa om man inte har egen.
 

Kroppshygien

Hela kroppen tvättas utan simkläder med tvål innan bad och bastubad, även håret. Smink och hårprodukter bör även tvättas bort innan man går i bassängen.

Längre hår skall sättas upp i hästsvans. Vill man inte väta håret rekommenderas kunderna att använda badmössa.
 

Bastubad

Simkläderna lämnas utanför bastun. Vid bastubad används alltid sittunderlag. Sittunderlag (gratis) finns vid simhallens kassa så kom ihåg att ta med dig ett underlag i samband med entréavgiften. Om du vill kan du sitta med en handduk runt dig i bastun.
 

Åldersgräns, simkunnighet och barnens säkerhet

  • För att ett barn skall få bada utan vuxens sällskap krävs att man har fyllt 10 år och kan simma 25 m.
  • Simövervakaren har rätt att testa simkunskapen.

Föräldrar/målsmän vänligen ta i beaktande följande punkter vid simhallsbesök:

  • Föräldrar ansvarar för sina barns säkerhet därför max 3 osimkunniga barn per vuxen.
  • Barn som inte kan simma får under inga omständigheter lämnas utan vuxens tillsyns.
  • Barnen hålls inom räckhåll under hela simhallsbesöket.

Icke simkunnig över 10 år behöver komma i sällskap av simkunnig myndig person (18+) och följer samma principer som punkterna ovan.  


Simhallens personal har rätt och skyldighet att ingripa vid hygienbrytande aktiviteter och vid misskötsel av hygienen.