Du är här

Närpes Stads idrottsfond

Närpes Stads idrottsfond

Bidrag ur Närpes stads idrottsfond för utbildning av tränare och ledare under året kan ansökas av i staden registrerade idrottsföreningar senast den 30 oktober 2021.
Ur ansökan, som riktas till idrottssekreteraren i Närpes per e-post: ida.hautaoja@narpes.fi eller via formuläret som hittas på länken nedan bör framgå vem som genomgått utbildning, utbildningens innehåll, kostnader föranledda därav samt nuvarande ledar- och tränaruppgifter.

Avsikten med idrottsfonden är att personen är bosatt i Närpes stad, representerande de idrottsformer som finnes i staden, ur fondens avkastning skall kunna anhålla om bidrag för ledar- och tränarutbildning. Ett krav för att erhålla bidrag ur idrottsfondens avkastning är att personerna ifråga efter genomgången utbildning åtar sig ledar- och tränaruppgifter bland ungdomen i hemkommunen (Närpes)

För mer info:
Idrottssekreterare Ida Hautaoja, Tel. 040 1600754
ida.hautaoja@narpes.fi

Fyll i ansökan nedan