Du är här

Övriga kulturverksamheter

De flesta kulturyttringar finns representerade inom stadens kulturliv.

Inom sången och musiken finns bl.a. ett flertal körer. Här kan nämnas, Närpes Manskör, MI-Ladies, Norakören, kyrkliga- och frikyrkliga körer m.fl. Spelmansmusik och dansmusik spelas av Närpes Spelmansgille som för dessa traditioner vidare.

Inom staden finns också unga rockband som spelar både eget material och ungdomsmusik. I Närpes finns också Rockbultarna som består av ca. 25 medlemmar som spelar typisk rockmusik.

Konsertutrymmen finns i Frans Henriksonssalen i Mittistanhuet, yrkesskolan YAs auditorium, skolcentrums festsal, SÖFF:s festsal samt i andra mindre lokaliteter.

När-TV verksamheten i staden erbjuder invånarna ett brett utbud på lokalt producerade TV program.

Frank Mangs Center har ett mångsidigt program kring det kristna budskapet.

I staden finns också skrivargrupper inom vuxeninstitutet. Fritidsnämnden biblioteket och vuxeninstitutet samarbetar kring författarbesök.

Flera ungdomsföreningar ordnar nyårsrevyer. Böle Uf, Närpes Uf, Pörtom UF och Nämpnäs Uf är de föreningar som har en etablerad revyverksamhet.