Du är här

Hembygdsverksamhet

Närpes Hembygdsförening r.f.

Hembygdsföreningen vårdar och bevarar den natursköna Öjskogsparken och dess museibyggnader - Bengtsgården, skolstuga, apoteksmuseum, lanthandel, jordbruksmuseum, växthusmuseum - samt vridläktaren och restaurangbyggnaden. Varje sommar arrangeras olika aktiviteter i Öjskogsparken.
Populära tillställningar är bl.a. Slåtterbalen samt hembygds- och emigrantdagen i juli månad.
Öjskogsparken är tillsammans med kyrkbacken, kyrkan och kyrkstallarna en unik miljö. Sommartid finns guide på området.
Under hembygdsföreningen fungerar följande sektioner:
- teatersektionen, driver Närpes Teater och verksamheten kring vridläktaren
- folkdanssektionen med folkdanslaget upprätthåller folkdanstraditionen
- släktforskarsektionen, ordnar kurser i släktforskning i samarbete med vuxeninstitutet
- boksektionen med Närpes Bokförlag, ger ut böcker närmast med lokalhistorisk anknytning
- fornforskningssektionen, vars verksamhet bl.a. består av att söka fornlämningar och kontrollera fornlämningar
- museiapotekssektionen, handhar apoteksmuseet i Öjskogsparken
Hemsida: www.ojskogsparken.fi

Övermark Hembygdsförening r.f.

Upprätthåller verksamheten vid hembygdsmuseet och postmuseet i Övermark. Hembygdsföreningen deltar och är medarrangör för Övermarkdagarna i juli varje sommar.

Pörtom Hembygdsförening r.f.

Upprätthåller hembygdsmuseet och Alholma gård med glasbruks- och bankmuseum samt Viktor Dalbos målarateljé och hem. I Alholma gård finns möjligheter för konstnärer att ordna utställningar sommartid.
Hembygdsföreningen arrangerar också allsångskvällar och marknader på museiområdet.
Under sommarmånaderna finns guide på området.

Valsberg hembygdsförening r.f.

Valsbergs Hembygdsförening bildades 1976 och upprätthåller f.d. Valsbergs folkskolas fastighet. Föreningen ordnar bl.a. traditionella sommarfester och julfester för sina medlemmar samt ger ut publikationen Valsbergsbladet, som innehåller information om händelser i Valsberg samt historisk information med anknytning till byn. I den f.d. skolfastigheten ordnas också en del kurser av Vuxeninstitutet samt lite församlingsverksamhet.