Hembygdsverksamhet

Närpes Hembygdsförening r.f.

Hembygdsföreningen vårdar och bevarar den natursköna Öjskogsparken och dess museibyggnader - Bengtsgården, skolstuga, apoteksmuseum, lanthandel, jordbruksmuseum, växthusmuseum - samt vridläktaren och restaurangbyggnaden. Varje sommar arrangeras olika aktiviteter i Öjskogsparken.
Populära tillställningar är bl.a. Slåtterbalen samt hembygds- och emigrantdagen i juli månad.
Öjskogsparken är tillsammans med kyrkbacken, kyrkan och kyrkstallarna en unik miljö. Sommartid finns guide på området.
Under hembygdsföreningen fungerar följande sektioner:
- teatersektionen, driver Närpes Teater och verksamheten kring vridläktaren
- folkdanssektionen med folkdanslaget upprätthåller folkdanstraditionen
- släktforskarsektionen, ordnar kurser i släktforskning i samarbete med vuxeninstitutet
- boksektionen med Närpes Bokförlag, ger ut böcker närmast med lokalhistorisk anknytning
- fornforskningssektionen, vars verksamhet bl.a. består av att söka fornlämningar och kontrollera fornlämningar
- museiapotekssektionen, handhar apoteksmuseet i Öjskogsparken
Hemsida: www.ojskogsparken.fi

Övermark Hembygdsförening r.f.

Upprätthåller verksamheten vid hembygdsmuseet och postmuseet i Övermark. Hembygdsföreningen deltar och är medarrangör för Övermarkdagarna i juli varje sommar.

Pörtom Hembygdsförening r.f.

Upprätthåller hembygdsmuseet och Alholma gård med glasbruks- och bankmuseum samt Viktor Dalbos målarateljé och hem. I Alholma gård finns möjligheter för konstnärer att ordna utställningar sommartid.
Hembygdsföreningen arrangerar också allsångskvällar och marknader på museiområdet.
Under sommarmånaderna finns guide på området.