Finland 100 år

Finlands stora år 2017

Finland blev en självständig stat den 6 december 1917. Staten uppkom på det finska folkets eget initiativ och som en följd av långsiktigt arbete. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Nu för finländarna med sisu och hjärta landet mot ett nytt århundrade.

Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Det värnar om Finlands styrkor, så som jämlikhet och demokrati genom att erbjuda finländarna och landets vänner ett månsidigt och internationellt program i Finland och i världen. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling.
Hur vi firade i Närpes

Jubileumsåret för hundraåriga Finland som självständig stat 2017 har uppmärksammats på många olika sätt – också i Närpes. Kultursekreterare Lasse Eriksson ser tillbaka på året och lyfter fram stadens speciella aktiviteter inom ramen för Suomi-Finland 100 år.

Förberedelserna påbörjades redan för flera år sedan. För året har det funnits extra medel i kulturbudgeten och målet var att det skulle arrangeras några speciella program som invånarna ska minnas som jubileumshändelser.

– Med det menar jag att det händer väldigt mycket annars under ett år i Närpes som kan gå inom ramen för firandet, men vi ville också ordna upplevelser utöver det vanliga.

Han lyfter fram fyra aktiviteter, där staden haft en central roll.

Tjärdalen i Övermark, den stora paraden med paraden från kyrkan till torget, jubileumsfesten med Herman Lindqvist som föreläsare och Skymning Gryning oratoriet i november.

Sammanhållning förstärktes

Tema för året har varit ”Tillsammans”. Upplevelser och program har skapats landet över. Året har varit en betraktelse i historien, nutiden och framtiden.

Eriksson betonar och lyfter fram det uppmärksammande som jubileumsåret fått genom andra aktörer i staden inom tredje sektorn såsom föreningar, grupper eller körer.

– Vi är många som har velat fira Finland 100.

Tjärbränningen i Övermark, där arbetet inleddes redan för fem år sedan, engagerade flera hundra frivilligarbetare och under juliveckan räknades besökarantalet till omkring sjutusen personer. Utöver projektets resultat i form av produkter såsom tjära, olja och kol, säger Lasse Eriksson att sammanhållningen mellan olika aktörer och föreningar stärktes. Initiativet togs initialt av Övermark-Yttermark Lions Club – Alla drog till samma tjärdal, symboliserar han. Om det blir tjärbränning någon fler gång får framtiden utvisa. Ett värdefullt resultat den här gången var att projektet blivit dokumenterat under fem års tid. Bland annat en film produceras för skolelever.

Härliga aktiviteter

Tio procent av stadens totala befolkning engagerades i den stora paraden då alla skolelever, ledda av skolmusikkåren, gick i festtåg från kyrkan till torget.

– En härlig dag, säger Eriksson. Vägen kantades av en stor publik i alla åldrar. På torget ordnades program och så visades den kapsel som skulle fyllas med skolbarns teckningar och berättelser om i dag. Kapseln ska öppnas om 50 år är det bestämt.

Statsrådets kansli, organisationen Finland 100, sände en hälsning till Närpes efter paraden. Man var väldigt imponerade av evenemanget och ville uppmärksamma paraden som ett evenemang som under jubileumsåret stuckit ut ur mängden. ”Minst sagt en succé!” löd avslutningen på hälsningen.

– Fin respons visst, säger Lasse och tillägger en annan sak – den att Närpes Skolmusikkår deltog i Stockholm när Finlands president var på besök till kungahuset i Sverige där man också ville fira Finland 100.

– Skolmusikkåren spelade för Finlands president och Sveriges kung.

Under hösten ordnades jubileumsfest i Närpes. Uppemot 400 personer kom till den stora begivenheten, där historikern Herman Lindqvist från Sverige festtalade och lokala förmågor bjöd på musikprogram.

– Med anledning av jubileumsfesten ägde ingen fest rum på självständighetsdagen i år. Den dagen blev det däremot filmförevisning av Janne Vidjeskogs nyproducerade film om en landsbygdskommun under 100 år.

I november gästades Närpes också av hundra sångare i oratoriet Skymning Gryning, specialskrivet av Thomas Enroth och Thomas Lundin för Finlands hundra årsjubileum.

Stadens kultursekreterare är nöjd.

– Jubileumsåret har uppmärksammats och varit synligt under hela året, inte enbart i december kring självständighetsdagen.

Text: Lisbeth Bäck

 

För mer info:
Kultursekreterare Lasse Eriksson
Tel. 0400-668393, E-post: lasse.eriksson [at] narpes.fi