Du är här

Vandringsleder i Närpes

Vargbergets naturstig

Naturstigen är 5 km och utmärkt med gul markering i terrängen. Längs stigen finns utsiktstorn och jättegryta.  Naturstigen startar från bastun vid Vargbergets fritidscentrum. Vägvisning till Vargbergets fritidscentrum från riksväg 8.   Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6942607 E: 215212
 

Goljatleden vid Vargbergets fritidscentrum

Goljatlelden är ca 18 km lång och utmärkt i terrängen med skyltar och gula markeringar. Goljatleden startar vid hörnet av skidskyttearenan på Vargbergets fritidscentrum. Leden går från Vargberget till skogen kring svartbäck och där träffar man på jungfrudanser, raststugor, en roparsten och finnhörnet. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6942607 E: 215212
 

Tjärlax vandringsled

Tjärlax vandringsled är 4,1 km alternativt en kortare stäcka på 1,7km. Startar från Tjärlax stugby. Terrängen längs vandringsleden är bestående av mycket bergsknallar och våtmarker.  Koordinater ETRS-TM35FIN  N: 6936714 E: 201995
Restaurering av broar/spångar pågår sommar 2020.

 

Fållbäckstigen i Övermark

Fållbäckstigen är 7km och startar från Högåsens sportstuga vid Högås skogsväg. Stigen är utmärkt med gula markeringar i terrängen.  Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6951949 E: 219851
 

Risnästräskstigen i Övermark

Från parkeringsplatsen vid Heide Skogsväg är det 0,9km till Risnästräsket och därefter 2,1 km runt träsket. Naturen består till stor del av myr och sumpmark och påminner mera om lappland än österbottnisk natur. Vid träsket finns en stor grillkåta som är öppen för alla. Man får även ta en tur med roddbåten som finns vid grillkåtan. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6963477 E: 214123


Valsberg vandringsled i Övermark

Valsberg vandringsled startar vid hembygdsgården eller på Bergsvägen 34. Längs med leden finns en grotta,djävulsåkrar och fin utsikt över Övermark. Leden är ca 2,8 km lång. Koordinater för hembygdsgården  ETRS-TM35FIN  N: 6955016 E: 223288


Erklasstigen i Pörtom

Erklassstigen i Pörtom är 2km tur/retur och startar från begravningsplatsen. Stigen följer Närpes å in till byn och längs stigen möter man olika djurfigurer. Det finns flera grillplatser längs stigen. Koordinater ETRS-TM35FIN  N: 6964124 E: 224240
 

Raineåsens vandringsstig i Pörtom

Raineåsens vandringsstig till storstenrösback forngravar är ca 1,5 km tur/retur. Stigen startar från parkeringsplatsen vid Raineås skogsväg i Pörtom. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6969807 E: 220857
 

Velkmossa vandringsled i Pörtom

Velkmossa vandringsled startar på andra sidan vägen från Velkmoss byagård, Ribackvägen 94 och är 9 km tur/retur. Stigen är markerad med gul markering i terrängen. Längs vandringsleden som går till Viitala i Petalax finns forngravar och gamla boplatser och även ett fågeltorn. Koordinater ETRS-TM35FIN  N: 6971020 E: 215932

 

Karta med vandringsledernas/-stigarnas startplatser.

 

Vandringsledernas kartor :

Öjskogsspåret

Vargbergets naturstig

Tjärlax Vandringsled

Fållbäckstigen

Erklasstigen

Raineåsens vandringstig

Risnästräskstigen

Valsbergs vandringsled