Vandringsleder i Närpes

-Vargbergets naturstig 5 km och Goljatleden 17,8 km. Start från Vargbergets fritidscentrum

-Tjärlax vandringsled 4,1 km alternativt en kortare stäcka på 1,7km. Start från Tjärlax camping.

-Fållbäckstigen i Övermark 7km. Start från Högåsens sportstuga.

-Erklassstigen i Pörtom 2km tur/retur. Start från begravningsplatsen eller byn

-Raineåsens vandringsstig till storstenrösback forngravar vid Risnästräsket och 2,1 km runt träsket. Start från parkeringsplatsen fröbi jaktstugan.

-Risnästräskstigen i Övermark, 0,9km till grillkåtan vid Risnästräsket och 2,1 km runt träsket. Start från parkeringsplatsen vid Heide skogsväg.

 

Vandrigsledernas kartor :

Öjskogsspåret

Vargbergets naturstig

Tjärlax Vandringsled

Fållbäckstigen

Erklasstigen

Raineåsens vandringstig

Risnästräskstigen