Övrig idrottsverksamhet

Tävlingsidrotten i Närpes handhas i huvudsak av idrottsföreningarna. I föreningsregistret hittas våra idrottsföreningar, föreningsregistret hittas här (klicka här)

Motionsidrotten administreras av fritidsbyrån.
Tel 2249111 eller 040-1600754