Idrotten i Närpes

Idrotten i Närpes

Närpes stad vill skapa förutsättningar för stadens invånare och föreningar att bedriva en kvalitativ och mångsidig idrottsverksamhet. Det vill man göra genom att:

  • erbjuda idrottsanläggningar för olika behov

  • stöda idrottsföreningarna genom att bevilja årliga verksamhets-, projekt och driftsbidrag

  • arrangera motionskampanjer, stöda simskolverksamhet och samarbeta med intresseföreningar vid arrangemang av idrott och motion för specialgrupper.

Motion i hälsoförebyggande syfte blir allt viktigare. Tyngdpunkten i fritidsnämndens idrotts- och friluftsverksamhet läggs allt mer på den förebyggande hälsomotionen. Genom motionskampanjer, upplysning, aktiviteter vill man uppnå målsättningen: friskare Närpesbor med motionens hjälp.

För Närpesborna som bor i en vidsträckt stad är det viktigt att det finns s.k. näridrottsplatser som möjliggör idrott och motion på rimligt avstånd.  

Idrottsföreningarna i Närpes är den viktigaste samarbetspartnern och serviceproducenten.

Idrottsanläggningar
Närpes stad erbjuder moderna idrottsanläggningar av hög klass. I staden finns sammanlagt över 80 idrottsanläggningar som betjänar både tävlingsidrotten och motionsutövarna. Idrottsanläggningarna i Närpes sköts av Närpes stad eller i så kallad föreningsdrift. Detta innebär att en förening ansvarar mer eller mindre för tillsyn av vissa anläggningar mot att de erhåller ekonomisk ersättning.

Mosedals idrottsplan
I Mosedal finns idrottsplan för fotboll och friidrott, läktare med skyttebana, ishall, uteishockeyrink, basketbollplan  och det senaste tillskottet, Närpes idrottshall, som togs i bruk i slutet av 2008.