Bokningar av gymnastiksalar, bollplaner och andra idrottsanläggningar

Bokningsförfrågningar skall Fritidsbyråns Idrottssekreterare alltid tilllhandha skriftligen.

skicka email till idrottssekreteraren eller skicka iväg en bokningsförfrågan via bokningskalendern.
Meddela vilken sal, dag, klockslag samt start och slutdatum som önskas bokas. Icke annullerad tid
bokförs som använd tid.

Fritidsbyråns idrottssekreterare handhar bokningar för: 
- Stadens bollplaner och idrottsplan: Mosedal idrottsplan, konstgräsplan, Centralplan, Pjelax gräsplan och Yttermark gräsplan.  
- Närpes idrottshall "Bollhallen". 
- Sydösterbottens ishall "Hallis" dag-turer för skolor och eftermiddasverksamhet. (Bokning av kvälls- och helgturer riktas till Kraft Hockey.)
- Gymnastiksalarna: Mosebacke lågstadies gymnastiksal,Närpes gymnasiums gymnastiksal,
- Simhallens gymnastiksal och Skogsdungens daghems gymnastiksal.

Bokningsläget i dessa utrymmen hittas här (klicka här).
Övriga skolgymnastiksalar riktas bokningar till respektive skolas rektor.
 

Ansökningstid för tider höst- och vårtermin 1.5-31.5 för gymnastiksalarna på Mosebacke samt Skogsdungens gymnastiksal och tillhandhas av Idrottssekreteraren senast 31.5.  Meddela vilken sal, dag, klockslag samt start och slutdatum som önskas bokas för höst- och vårterminen.
Strötider för träningsturer tas emot året om, man har då tillgång till de tider som är lediga.

 

Bollplaner
Bollplanerna  Mosedal gräsplan, konstgräset, Centralplan och Pjelax, Yttermark är tillgänglig med bokad tid.
Tekniska avdelningen bestämmer planernas användningsfrekvens. Vid dåliga väderförhållanden kan planerna stängas tillfälligt.
Prislista för konstgräset hittas här (klicka här).

Bollhallen
Bollhallen kan bokas vardagar mellan kl 07:30-22 och helger kl 10-19(vid överenskommelse andra tider).
Under skollov och högtidsdagar kan hallen ha avvikande öppethållningstider.
Prislista för bollhallen hittas här (klicka här).

Gymnastikssalar
Mosebackes lågstadie gymnastiksal, Närpes Gymnasium gymnastiksal, Simhallens gymnastiksal
står till förfogande att bokas av föreningar, ledare och privatpersoner:  måndag –  fredag  kl 16-22. Lördag kl 9-18 Söndag kl 9-20.
Gymnastiksalarna är stängda under skollov med undantag under sportlov och för arrangemang av spel och turnering.
Bokning av event och tillställningar i dessa salar riktas till Simhallens fastighetsskötare.

Skogsdungens daghems gymnastiksal  kan bokas måndag –  fredag  kl 16-22. Lördag kl 9-21 Söndag kl 9-21. Gymnastiksalen är öppen även under skollov.

 

Gällande avgifter tekniska nämnden 1.1.2016:
Hyra simhallens och skogsdungens gymnastiksal:
lokal arrangör                120€ M0
utomstående arrangör 200€ M0
idrottsföreningar 8,73€/h M0

Gällande avgifter för uthyrning av skolornas utrymme per påbörjad timme från 1.1.2016:

Gymnastiksal
förening hemort Närpes 10€/h
 övriga 15€/h

Gymnastiksal + utrustning
förening hemort Närpes 15€/h
övriga 22,50€/h

Hyrespriserna innehåller ingen moms. Moms tillkommer.