Du är här

Bokningar av gymnastiksalar, bollplaner och andra idrottsanläggningar

Fritidsbyrån handhar bokningar för: 
- ´Mosedal idrottsplan, konstgräsplan, Centralplan, Pjelax gräsplan och Yttermark gräsplan.  
- Närpes idrottshall "Bollhallen". 
- Sydösterbottens ishall "Hallis" dag-turer för skolor och eftermiddasverksamhet. Bokning av kvälls- och helgturer riktas till Kraft Hockey.
- Gymnastiksalarna på Mosebacken (Mosebacke lågstadies gymnastiksal, Närpes gymnasiums gymnastiksal och Simhallens gymnastiksal) samt Skogsdungens daghems gymnastiksal. Bokningar i övriga skolors gymnastiksalar riktas till respektive skolas rektor.

Bokningsförfrågningar skall Fritidsbyråns Idrottssekreterare alltid tilllhandha skriftligen.

Bokningskalendern
 

Gräsplaner

Mosedal gräsplan, konstgräset, Centralplan och Pjelax, Yttermark är tillgänglig med bokad tid. Gräsplanen i Töjby sköts av FC Töjby.
Bokad tid går före obokadtid på Pjelax och Yttermarkplan. Övriga bollplaner kan fritt användas.
Tekniska avdelningen bestämmer gräsplanernas användningsfrekvens på gräsplanerna i centrum (Mosedal och Centralplan) samt Pjelax och Yttermark. Vid dåliga väderförhållanden kan planerna stängas tillfälligt.

Bollhallen/konstgräset

Bollhallen kan bokas vardagar mellan kl 07:30-22 och helger kl 10-19(vid överenskommelse andra tider).
Under skollov och högtidsdagar kan hallen ha avvikande öppethållningstider.
Prislista för bollhallen
Sommartid tas bollhallen ner och fungerar som konstgräsplan.

Gymnastikssalar

Fritidsbyrån handhar bokningar i gymnastiksalarna på Mosebacken (Mosebacke lågstadies gymnastiksal, Gymnasiets gymnastiksal och Simhallens gymnastiksal.) samt Skogsdungens gymnastiksal. Övriga skolors gymnastiksalar bokas via respektive skolas rektor.

Ansökningstid för tider gymnastiksalarna på Mosebacken samt Skogsdungens gymnastiksal höst- och vårtermin är 1.5-31.5.
Ansökningarna riktas till Fritidsbyråns idrottssekreterare. Skriv i ansökan för vilken verksamhet, verksamhetens ledare , vilken sal, dag, klockslag samt start och slutdatum som önskas bokas för höst- och vårterminen. Strötider för träningsturer tas emot året om, man har då tillgång till de tider som är lediga.

Mosebackes lågstadie gymnastiksal, Närpes gymnasiums gymnastiksal och simhallens gymnastiksal
står till förfogande att bokas av föreningar, ledare och privatpersoner och kan bokas måndag –  fredag  kl 16-22, lördag kl 9-18 och söndag kl 9-20.
Gymnastiksalarna är stängda under skollov med undantag under sportlov och för arrangemang av spel och turnering.
Bokning av event och tillställningar i dessa salar riktas till fastighetsskötarna.

Skogsdungens daghems gymnastiksal  kan bokas måndag –  fredag  kl 16-22, lördag kl 9-21 och söndag kl 9-21. Gymnastiksalen är öppen under skollov.


Gymnastiksalarnas priser

Hyra för simhallens och skogsdungens gymnastiksal
Gällande avgifter tekniska nämnden 1.1.2016:
lokal arrangör                120€ M0
utomstående arrangör 200€ M0
idrottsföreningar 8,73€/h M0

Gällande avgifter för uthyrning av skolornas utrymme per påbörjad timme från 1.1.2016:
Gymnastiksal
förening hemort Närpes 10€/h
 övriga 15€/h

Gymnastiksal + utrustning
förening hemort Närpes 15€/h
övriga 22,50€/h

Hyrespriserna innehåller ingen moms. Moms tillkommer.