Bokningar av gymnastiksalar, bollplaner och andra idrottsanläggningar

Bokningsförfrågningar skall Fritidsbyråns Idrottssekreterare alltid tilllhandha skriftligen.

skicka till ida.hautaoja [at] narpes.fi eller skicka iväg en bokningsförfrågan via bokningskalendern.
Meddela vilken sal, dag, klockslag samt start och slutdatum som önskas bokas. Icke annullerad tid
bokförs som använd tid.

Fritidsbyråns idrottssekreterare handhar bokningar för: 
- Stadens bollplaner och idrottsplan: Mosedal idrottsplan, konstgräsplan, Centralplan, Pjelax gräsplan och Yttermark gräsplan.  
- Närpes bollhall. 
- Ishallens dagturer. (Bokning av kvälls- och helgturer riktas till Kraft Hockey.)
- Gymnastiksalarna Mosebacke lågstadies gymnastiksal,Närpes Gymnasiums gymnastiksal,
Simhallens gymnastiksal och Skogsdungens daghems gymnastiksal.

Dessa listade ovan samt Stenbackens skolas gymnastiksals bokningar framkommer här (klicka här)
Övriga skolgymnastiksalar riktas bokningar till respektive skolas rektor.

Ansökningstid för tider höst- och vårtermin 1.5-31.5 för gymnastiksalarna på Mosebacke samt Skogsdungens gymnastiksal och tillhandhas av Idrottssekreteraren senast 31.5.  Meddela vilken sal, dag, klockslag samt start och slutdatum som önskas bokas för höst- och vårterminen.
Strötider för träningsturer tas emot året om, man har då tillgång till de tider som är lediga.
 

Bollplaner 

Bollplanerna  Mosedal gräsplan, konstgräset, Centralplan och Pjelax, Yttermark bokas via stadens idrottssekreterare.
Bollplanernas bokningar framkommer här (klicka här)

Tekniska avdelningen bestämmer planernas användningsfrekvens. Vid dåliga väderförhållanden kan planerna stängas tillfälligt.

 

Bollhallen

Bollhallen kan bokas vardagar mellan kl 07:30-22 och helger kl 10-19(vid överenskommelse andra tider).
Under skollov och högtidsdagar kan hallen ha avvikande öppethållningstider.
Du kan boka tid i bollhallen genom att ta kontakt med stadens idrottssekreterare eller fyll i bokningsbegäran via bokningskalendern (klicka här)
och välj "boka en tid" uppe i vänstra hörnet. Bollhallens alla bokade tider framkommer här (klicka här).

 

Gymnastikssalar

Mosebackes lågstadie gymnastiksal, Närpes Gymnasium gymnastiksal, Simhallens gymnastiksal
står til förfogande att bokas av föreningar, ledare och privatpersoner:  måndag –  fredag  kl 16-22. Lördag kl 9-18 Söndag kl 9-20.7
Gymnastiksalarna är stängda under skollov med undantag under sportlov och för arrangemang av spel och turnering.
Bokning av event och tillställningar i dessa salar riktas till Simhallens vaktmästare patric.forsstrom [at] narpes.fi.

Skogsdungens daghems gymnastiksal  måndag –  fredag  kl 16-22. Lördag kl 9-21 Söndag kl 9-21.
Gymnastiksalen är öppen även under skollov.

Salarnas (de listade ovan) bokningar framkommer här (klicka här)

Övriga skolors gymnastiksalar i Närpes bokas via respektive skolas rektor.