Du är här

Bokningar av gymnastiksalar, bollplaner och andra idrottsanläggningar

Fritidsbyrån handhar bokningar för: 


Bollplaner
- Mosedal idrottsplan
- Konstgräsplan/Bollhallen
- Centralplan
- Pjelax gräsplan
- Yttermark gräsplan.

Fotbollsplan i Töjby handhas av FC Töjby och kan bokas via föreningen

 

Gymnastiksalar
- Gymnastiksalarna på Mosebacken dvs:
   Mosebacke lågstadies gymnastiksal, Närpes gymnasiums gymnastiksal och Simhallens gymnastiksal
- Skogsdungens daghems gymnastiksal.
Bokningar i övriga skolors gymnastiksalar riktas till respektive skolas rektor.

samt
- Närpes idrottshall (vintertid bollhall, sommartid konstgräsplan)
- Skolors, dagis- och eftermiddasverksamhetens bokningar i ishallen. Bokning av kvälls- och helgturer riktas till Kraft Hockey.


Länk till bokningskalender

 

Bokningsförfrågningar skall Fritidsbyråns Idrottssekreterare alltid tilllhandha skriftligen.
Meddela:
- vilken sal/bollplan som önskas bokas
- vilken verksamhet salen bokas för. Bollplan: hur stor andel av plan.
- önskemål om klockslag samt ett start och slutdatum (både för höst- och vårterminen)
- verksamhetens ledare/ansvarsperson
- faktureringsadress