Bidrag

Idrotts-, hembygds- och ungdomsföreningar i Närpes, samt övriga närpesföreningar och -grupper, som ordnar idrotts- ungdoms- eller kulturverksamhet, kan ansöka om understöd från fritidsnämnden i Närpes. Ansökningarna med alla bilagor riktas till Fritidsnämnden i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes eller per e-post förnamn.efternamn@narpes.fi.                                        

Följande understöd anslås att sökas:

Idrottsverksamhet

Kulturverksamhet

Ungdomsverksamhet

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag

Driftsbidrag för hallar och anläggningar

 

 Driftbidrag för
Ungdomsföreningar
 

Projektbidrag för små idrottsanläggningsprojekt

 

 

Använd denna blankett eller fritt formulerade ansökningar där föreningens kontakt- och kontouppgifter framkommer. 

Till ansökningen bifogas 
1. Verksamhetsberättelse
2. Bokslut
3. Verksamhetsplan
4. Budget.

För beviljande av bidrag bör verksamhetsplan och budget finnas tillhanda. Beviljade bidrag utbetalas först när alla handlingar inkommit.

Fritidsnämnden i Närpes anslår bidrag för föreningsverksamhet vecka 2. Ansökningarna tillhandhas av Fritidsbyrån med bilagor enligt anvisningar.

Ungdomsföreningar kan ansöka om bidrag för  fastighetsunderhåll från fritidsnämnden i Närpes. Ansökningarna med alla bilagor riktas till Fritidsnämnden i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes eller per e-post förnamn.efternamn@narpes.fi. Ansöks i oktober. Fyll i denna blankett.
 

Premierande av Idrottare för FM-medaljer eller värdefullare medaljer gör Stadsfullmäktige i samband med sitt första möte får verksamhetsåret om inget annat meddelas.