Anpassad motion

Närpes stad är en av de sex stycken kommuner deltar i Sovelis projekt ‘anpassad motion i tvåspråkiga kommuner'. Övriga kommuner är: Kristinestad, Kimitoön, Kronoby, Pargas och Sjundeå.

Delta i enkät om anpassad motion genom att klicka här (tvåspråkig enkät). Din åsikt är viktig för oss. Deadline 15.9.2019.

Syftet med projektet är att djupgående utveckla den anpassade motionen. Projektet tar i beaktande varje kommuns unika  startpunkt varefter vi strävar efter att utveckla kommunernas utbud av anpassad motion, samt att främja samarbetet mellan aktörer inom anpassad motion i kommunerna.

Hittills har man med hjälp av olika projekt lyckats främja den finskspråkiga anpassade motionen, men de svenskspråkigas behov inom den anpassade motionen har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet.

Definition: Anpassad motion är för de personer som, på grund av funktionshinder, sjukdom, handikapp eller social situation, har svårt att delta i motion som är allmänt tillgängliga. Motionen kräver tillämpning och speciella färdigheter hos ledaren.


Projektet (2018–2020) har fem konkreta mål:

1) Kartlägga projektkommunernas utgångsposition och de mest kritiska utvecklingsobjekten.

2) Utveckla kommunernas samarbete med lokala aktörer inom anpassad motion.

3) Öka på mängden anpassade motionsgrupper eller andra motionsmöjligheter.

4) Skapa en utvecklingsplan i kommunerna för den anpassade motionen, så att utvecklingen fortsätter även efter projektet slutförts.

5) Förbinda olika aktörer till utvecklingen av den anpassade motionen.


Inom projektet kommer en broschyr utformas där man kan hitta anpassad motion som arrangeras i Närpes. Arrangörer för motionsgrupperna är staden samt föreningar och andra aktörer. Till den anpassade motionens målgrupp hör funktionshindrade och långtidssjuka i alla åldrar, dit hör tex reuma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, gravida, äldre med försvagad fysisk funktionsförmåga, personer som på grund av den sociala situationen har svårigheter att delta i motion som erbjuds normalt osv. Broschyrens syfte är att ge tips om möjligheterna till att utöva motion samt betjäna yrkespersoner inom olika områden.

Nedan finns en Aktivitetskalender för äldre där gympa-kurser listade dag för dag som ordnas i Närpes.
Utprintbar version hittas längst ner på denna sida under fliken Bilagor.
Genom att klicka på en veckodag nedan kommer en lista på alla aktiviteter som ordnas just den veckodagen.
Genom att klicka på en aktivitet kommer en närmare beskrivning av aktiviteten.
Önskar ni få in er aktivitet i kalendern ta kontakt med Ida Hautaoja, Idrottssekreterare, 040 1600754 ida.hautaoja [at] narpes.fi

Aktivitetskalender - Kraft i åren

Närpes Bowlinghall
kl. 15-16

Finns tillräckligt många intresserade ordnas bolwing även tisdagar kl 14

Arrangör: Närpes Pensionärsförening
Pris: 8€/gång (ingår klot men bowlingskor kostar 1€)
Anmälan första gång till Gustav Mannfolk 050 3609435

Arrangör: Närpes pensionärsförening

Gymträningsgrupperna är utmärkta för seniorer som vill upprätthålla och förbättra orken i vardagen.
Muskelstyrkan i benen och balansen är viktiga för äldre personers rörelseförmåga.
Styrkan och balansen försämras med åren, men med lämplig träning kan dessa egenskaper
bevaras eller till och med förbättras. En träningssituation där både styrke- och balansträning
kombineras är det bästa alternativet för att rörelseförmågan ska förbättras.

 

GYMTRÄNING
Depån, simhallsbyggnaden
Kl 10:30-11:30, mån 17.9-3.12
Ledare Joanna Åström utbíl. fysiotrapeut
Kursavgift: 50€ / 55€ (Gymavgift ingår i kursavgiften)
Gymträning för pigga pensionärer som klarar sig utan hjälpmedel.
Vi gör gemensam uppvärmning, följat av styrke- och konditionsträning i form av cirkelträning
och passet avslutas med gemensam stretch och avslappning.
Anmälan: Vuxeninstitutet 040-1600687
Kursen kan kombineras med Joannas rörlighetsträning som hålls kl 11-12

STÄRKANDE TRÄNING
Mittistan gymmet (Powerzone Fitness),
kl 10:00-10:45 10.9-26.11.2018 (ej 22.10)
Pris 95€/ 11 ggr
Ledare: Susanna Maris
Träning för hela kroppen. Vi använder maskiner, lösa redskap och kroppen som motstånd. Töjning i slutet.
Anmälan Susanna 050-525 4217. Vänligen SMS:a om du kan, men det går också bra att ringa.

GYMTRÄNING GRUPP 1
Depån, simhallsbyggnaden.
kl 12-13 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare Anne-May Westerlund
Kursavgift 50€ / 55€
Gymträningsgrupp som är utmärkt för seniorer som vill upprätthålla och förbättra orken i vardagen.
En timme innehåller  gemensam uppvärmning, fri styrke- och konditionsträning och gemensamt avslut.
Till nya deltagare introduceras hur gym maskinerna fungerar. Du kan delta även fast du har käpp eller behöver ha med rullator.
Anmälan: Vuxeninstitutet 040-1600687

Yttermark skola
kl 19:30-20:30 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare Fredrik Sandgren

Består av rörlighets- och styrketräning med egen kroppsvikt för hela kroppen med mycket fokus på bålstyrka och stretch. Passar för dig som vill förbättra eller upprätthålla konditionen. Blandad grupp, yngre och äldre deltagare.
Inga förkunskaper krävs. Ta med inneskor.

Träningen utförs i form av gruppträning där ledaren instruerar vilka rörelser som utförs.  
Passet är uppbyggt med en gemensam uppvärmning runt om i salen för att värma upp muskler och träna på rörlighet
följt av styrketräning med egen kroppsvikt på jomppa matta. Passet avslutas med gemensam stretchning/töjning.
Övningarna i passet instrueras med olika nivåer på så sätt kan man själv välja utföra det alternativ som känns passligt utmanande för dig. 
Passet innehåller övningar så som knäböj, armpress, magövningar osv.

Kroppsviktsträning är en träningsform där du använder din egen kropp som främsta vikt och redskap.
Fördelarna med Kroppsviktsträning är att du får en ökad kroppskontroll och styrka i hela kroppen, inklusive leder och senor.

Anmälan Vuxeninstitutet 040-1600687

RYGG,NACKE och AXLAR
Mosebacke lågstadie skolas gymnastiksal,
Grupp 1 kl 17-18 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Grupp 2 kl 18-19 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Kursavgift: 25€ / 28€
Ledare: Ann-Charlotte Backholm, PT och sjukskötare i bakgrunden.
Tränar hela kroppen med fokus på rygg nacke och axlar. Timmen passar speciellt bra för dem som har problem med ryggen men även de som vill få en starkare och mer flexibel rygg.

Simhallens gymnastiksal
Under vintern kl 16

kl 16 inomhus i Simhallens gymnastiksal under vinterhalvåret,
Pris 10€/h som delas på 4 personer.

Arrangör: Närpes pensionärsförening
Kontakt Kurt Edman 041 4303853

(under sommaren finns möjlighet att spelas tennis inomhus i Simhallens gymnastiksal kl14-15)

UPPMJUKANDE MORGONTRÄNING
Gymmet i Mittistan-huset.
kl 9-9:45 måndagar 10.9-26.11.2018 (ej22.10)
Kursavgift 95€/11 ggr
Ledare: Susanna Maris
Lugn träning som väcker kroppen mjuk och stillsamt.

Övningarna passar stela leder och främst sker träningen utan redskap. Vi över även balansen. Hjärngympa i slutet. Gruppen passar åt medlemmarna som använder hjälpmedel att röra på sig. Anmälan Susanna 050 5254217. Vänligen SMS:a om du kan, det går också bra att ringa.

FÖRBÄTTRA DIN LEDRÖRLIGHET OCH HÅLLNING
Övermark skola
kl 19:30-20:30 måndagar 17.9-3.12
Ledare Hanna Norrgård
Kursavgfit 25€
Kursen består av enkel vardagsträning som för att man slipper typiska nack- och ryggbesvärt, onda höfter och knäsmärtor. 
Anmälan: Vuxeninstituet 040-1600687

BALANSTRÄNING
Plats: Stenbackens skola.
Tid 16:15-17:00 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Kursavgift: 22€ / 25€
Ledare: Stefanija Angeleska Damevski,utbíl. fysiotrapeut.
God muskelstyrka och balans behövs i vardagen och är viktig för att undvika fallolyckor.
Vi tränar balans och strärker kroppen och mjukar upp kroppen med rörelser sittandes och stående.
Speciellt för dig som känner sig lite stel, styv och vill förbättra din balans.
Anmälan: Vuxeninstituet 040-1600687

 

Vattengymnastik är skonsam och effektiv
motionsform. Man utför röselserna enligt sin
egna förmåga. Det finns ledstång ner till vattnet.
Inget hinder att delta ifall du använder käpp eller rullator.
Simövervakare på plats under hela passet.

 

VATTENGYMNASTIK 1
Närpes simhall, terapibassängen
kl 13:15-14:00 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare: Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€. Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNASTIK 2
Närpes simhall, terapibassängen
Kl 14:15-15:00 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare: Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€.Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNASTIK 3
Närpes Simhall, terapibassängen
kl 16:45-17:30 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare: Melissa Nordström
Kursavgift: 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNASTIK 4
Närpes Simhall, terapibassängen
kl 17:30-18:15 måndagar 18.9-4.12 och 8.1-16.4
Ledare: Melissa Nordström
Kursavgfit 22€ / 25€. Individuell simavgift tillkommer.
Anmälan till kurserna ovan: Anmälan: Vuxeninstitutet 040-1600687

VATTENGYMNASTIK  (Närpes gymnastikförening)
Närpes Simhall, terapibassängen
kl 18:15-19 måndagar 3.9-26.11 och 14.1-8.4
Ledare:  Melissa Nordström  
Kursavgift: 25€/12ggr. Individuell simavgift tillkommer.
Anmälan: Hanna Stenholm 040-7037016

ÄLDREOMSORGENS STROKEGRUPP
Mittistanhuset, Folkhälsans samlingsrum.
kl 13-15 varannan måndag med start 10.9
Pris: 2€ kaffe
En grupp för personer med stroke och neurologiska sjukdomar. 
Aktivering och sittjomppa och sitter och avslutar med att avnjuta en kopp kaffe tillsammans diskuterar om ditt och datt .
Anmälan till Ann-Katrin Lindström Rehabiliteringshandledare050-4099363
eller Valentina, äldreomsorgens fysioterapeut 0401600752

ÄLDREOMSORGENS STYRKA OCH BALANS
vid Närpes HVC,
kl 10  måndagar med start måndag 10.9
Pris: 7,50€ per månad.
Gymträningen genomförs som en intensivträning tillsammans med Äldreomsorgens rehab.handledare och fysioterapeut. Varje träningspass inleds med balansrelaterad uppvärmning och efter det följer styrketräning med gymutrustning.Träningspasset avslutas med stretchning och avkylning under handledarens ledning.
Efter gymperioden får man fortsätta träna i fortsättningsgrupper så som Vuxeninstitutets träningskurser eller av annan arrangerad träning.
Anmälan: Ann-Katrin Lindström Rehab.handledare,  0504099363 eller
Valentina, äldreomsorgens fysioterapeut 0401600752

Hälsocentralens gym

Gymträningsgrupperna är utmärkta för seniorer som vill upprätthålla och förbättra orken i vardagen.
Muskelstyrkan i benen och balansen är viktiga för äldre personers rörelseförmåga.
Styrkan och balansen försämras med åren, men med lämplig träning kan dessa egenskaper
bevaras eller till och med förbättras. En träningssituation där både styrke- och balansträning
kombineras är det bästa alternativet för att rörelseförmågan ska förbättras.

 

GYMTRÄNING GRUPP 2
Depån, simhallsbyggnaden
kl 9-10 tisdagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare Anne-May Westerlund
Kuravgfit 50€ / 55€

GYMTRÄNING GRUPP 3
Depån, simhallsbyggnaden
kl 10-11 tisdagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare Anne-May Westerlund

GYMTRÄNING GRUPP 4 (endast damer)
Lady gym, gamla Veikonkone huset
kl 10-11 tisdagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare: Eva-Lis Mård
Kursavgfit 50€ / 55€

kl 10 tisdagar 18.9-27.11 och 8.1-9.4
Plats varierar, kolla med Roland Back
Kursavgfit: 33€ / 36€
Sportiga aktiviteter för pigga gubbar. Inspirerar till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskao.
Utomhusaktivitteter, besök i konditionssal, simning, föreläsningar, kulturella inslag m.m. Första träff hålls i stadshusets föreläsningssal för att göra upp tidschema för kursen.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600678
 

Simhallssalen
kl 16-17 (höst och vår)

Pris: 10€/h delas på 4.
Arrangör: Närpes Pensionärsförening
Kontakt: Kurt Edman 041 4303853

VATTENGYMNASTIK  5
kl 15:15-16:00  måndagar 18.9 - 27.11 och 8.1 - 9.4
Ledare Anne-May Westerlund
Kursavgift: 22€ / 27€ Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNATIK 6
kl 16-16:45 måndagar 18.9 - 27.11 och 8.1 - 9.4
Ledare: Melissa Nordström
Kursavgift: 22€ / 27€ Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNATIK 7
kl 17:30-18:15 måndagar 18.9 - 27.11 och 8.1 - 9.4
Ledare: Melissa Nordström
Kursavgift: 22€ / 27€ Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNATIK 8
kl 18:15-19 måndagar 18.9 - 27.11 och 8.1 - 9.4
Ledare: Melissa Sundblad
Kursavgift: 22€ / 27€ Individuell simavgift tillkommer.

Vattengymnastik är skonsma och effektiv motionsform. Vattengymnastik passar alla
oberoende ålder, krämpor eller rörelseförmåga.
I vattner har vi lättare att röra på oss
och lättare att träna våra muskler i det 32 grader varma vattnet. Inget hinder att delta om
du använder käpp eller rullator. Det finns ledstånd ner till vattnet. Simövervakare på plats under hela passet.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600687

Pörtoms servicecenter
kl 13-15, tisdagar start 15.10
Pris Kaffe 2€per gång.
Vi jompar,svettas, har det trevligt och dricker kaffe tillsammans.
Gruppen är för Service centers boenden och öppen för utomstående äldre.
Anmälan: Ann-Katrin Lindström rehab.handledare 050 4099363

STRETCH
Västra Närpes skola
kl 20:15-21:00 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Jennie Wilson
Kursavgift 22€ / 25€
På kursen förbättrar och bibehåller vi rörligheten. Alla utför rörelserna utifrån sina egna förutsättningar.
Man behöver klara av att komma upp och ner från golvet.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600687

YOGAINSPIRERAD STRETCH
Skogsdungens daghem fd Kalax skola
kl. 19.30-20.15 onsdagar 3.9-27.11 och 15.1-9.4
Pris: 40€/12 gånger.
Ledare: Anna Södergran.
Passar män och kvinnor i alla åldrar som vill öka rörlighet och flexibilitet.Ta med egen jumppamatta
Anmälan Närpes gymnastikförening Hanna 040-7037016

BALANSTRÄNING
Mittistan, Folkhälsan
kl 9-9:45 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-28.3
Ledare Susanna Maris
Kursavgift 15€ / 15€
God muskelstyrka och balans behövs i vardagen och är viktig för att undvika fallolyckor. Vi tränar balans och stärker och mjukar up kroppen med rörelser sittandes och stående. Speciellt för dig som känner sig lite stel, styv ooch vill förbättra din balans. Ordnas i samarbete med Folkhälsan.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600687

BALANSTRÄNING utomhus med Närpes pensionärsförening
Utomhusgymmet vid Centralparken (Poolparken)
Anmälan: Märta Backlund  050 469 3417 Närpes Pensionärsförening

GYMTRÄNING GRUPP 5 (endast damer)
Lady gym, Närpesvägen, Vid gamla Veikonkone huset
kl 10-11 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare Camilla Ulfvens
Kursavgift 50€ / 55€

GYMTRÄNING GRUPP 6
Depån Simhallsbyggnaden
kl 11:30-12:30 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare Camilla Ulfvens

GYMTRÄNING GRUPP 7
Depån Simhallsbyggnaden
kl 12:30-13:30 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare Camilla Ulfvens

GYMTRÄNING ALVINA 1
Alvinahemmet
kl 10-11 onsdagar onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare Jennie Wilson
Kursavgift 33€/ 38€

GYMTRÄNING ALVINA 2
Alvinahemmet
kl 11-12 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare Jennie Wilson

GYMTRÄNING PÖRTOM
Pörtom Servicecenter
kl 13-14 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Jennie Wilson
Kursavgift 33€ / 38€

 

Anmäland till gymkurserna ovan till Vuxeninstitutet: 040 1600687

Stenbackens skola
kl 19-20 onsdagar 20.9-29.11 och10.1-11.4

Pris: 25€ / 28€
Ledare: Kenth Norrgård.
Herrgymnastik består av rörlighets- och styrketräning för hela korppen.
Passar för dig som vill förbättra och upprätthålla konditionen. Ta med inneskor.
Anmälan Vuxeninstitutet  040-1600687

SITTGYMNASTIK
Mittistan, Folkhälsans samlingsrum
kl 9-9:45 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-28.3
Kursavgift 15€ / 15€
Ledare Susanna Maris
Uppmjukande sittgymnastik där vi tränar styrka, rörlighet, balans och kooridnation sittande på stol. Ordnas i samarbete med Folkhälsan.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600687

 

LÄTT GYMNASTIK
Helenelunds byagård
kl 18:30-19:15 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Emma Westerlund
Blandad grupp. Deltagare oftast kring 60+
Kursavgift: 22€ / 25€

Passet består av lätt gymnastik för hela kroppen med nackvänliga övningar. 
I passet är en blanding av övningar från Yoga, käppjomppa,
styrkeövningar som görs med egen kroppsvikt samt tänjningar/stretch.
Övningarna utförs både stående och ner på golvet. Passet innehåller inga hopp.   
Passet utförs i form av gruppträning där ledaren visar varje rörelse som skall utföras.
Inga förkunskaper krävs. Ett bra sätt att komma igång med träningen.
Anmälan Vuxeninstitutet 040-1600687

Vargberget
kl 19-20:30 onsdagar 19.9-31.10


Ledare: Elisabeth Österberg
Pris: 25€
En kurs för dig som vill hålla din kropp i god kondition.
Ta med bra promenadskor och vattenflaska.
Anmälan Vuxeninstitutet 040-1600687

Reumaföreningens vattengymnastik,
Ledare: Anne-May Westerholm
Kursavgift 25€
Är man inte medlem i reumaföreningen kan man skriva in sig som stödmedlem.
Önskar du delta i reumaföreningens vattengymnastik ta kontakt med
orf. Christine Skogman  0400 163 558   christine.skogman [at] gmail.com

VATTENGYMNASTIK 13 (grupp för bröstcancer opererade)
kl 15-15:45 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer
Anmälan: Vuxeninstitutet 0400 1600687

VATTENGYMNASTIK 9
kl 11:15-12 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Ann-Charlotte Backholm utbildad personligt tränare och är sjukskötare i bakgrunden.
Kursavgift 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer

VATTENGYMNASTIK 10
kl 12:15-13 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Ann-Charlotte Backholm utbildad personligt tränare och är sjukskötare i bakgrunden.
Kursavgift 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer

VATTENGYMNASTIK 11
kl 13:15-14 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer

VATTENGYMNASTIK 12
kl 14:15-15 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer.

 

Övermark UFs lokal Smedsvägen 1 Övermark
kl 19-20:30 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4

Ledare Linda Backgren-Holm
Kursavgift 33€/ 36€
Vi dansar allt från bugg till slowfox till schottis och polka. Gruppen är för både unga och gamla.
Kom med ha roligt tillammans med andra och dansa dig till en bättre kondition.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600687

GYMTRÄNING GRUPP 8
Depån Simhallsbyggnaden
kl 9-10 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4
Kursavgift 50€ / 55€
Ledare Ann-May Westerlund

GYMTRÄNING GRUPP 9
Depån Simhallsbyggnaden
kl 10-11 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4
Kursavgift 50€ / 55€
Ledare Ann-May Westerlund

Anmälan till kurserna ovan till Vuxeninstitutet 040 1600687

Gymträningsgrupperna är utmärkt för seniorer som vil upprätthålla orken i vardagen. Regelbunden träning av muskler förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret. Gymträningen består av gemensam uppvärmning, följt av ledd styrketräning med användning av maskiner, fria vikter och träning med egen kroppsvikt. Passet avslutas med gemensam stretch och avslappning. Nya deltagare introduceras första gången hur  gymmaskinerna fungerar. Inget problem att delta med rullator/käpp.

Vargberget och olika platser
Träffen ordnas varje torsdag från april-september

Öppen för alla åldrar. Många äldre +65 brukar vara med på träffarna.
Orientering tränar både kroppen och hjärnans kognitiva funktioner.
Det är en individuell sport som förutsätter rörelse samtidigt som hjärnan aktiviteras och i med att de letar kontroller med hjälp av karta och kompass. Det finns också sociala aspekter i orintering med fikastunder, samling runt kartan och möten över generationsgränserna
Mer info Christoffer Smeds 050 3310905

Olika platser
kl 10-11:30 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4

Kursavgift 33€/ 36€
Ledare: Hilkkamaija Sjögård
Sportiga aktiviteter för pigga damer. För daglediga kvinnor. Inspirerar till kamratskap,
friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. 
Utomhusaktiviteter, besök i konditionssal, simning, föreläsningar, kulturella inslag m.m
Första träff i stadshusets föreläsningssal för att sätta upp kursens tidsschema.
Anmälan: Vuxeninstitutet 040 1600687

Söff
kl 9-9:45 (Tors 14.9-30.11 och 11.1 – 12.4)

PILATES FOR SENIORER GRUPP 1
Söff, Yttermark
kl 9-9:45 torsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Johnny Wahlsberg fysioterapeut.
Kursavgift: 22€ / 25€

PILATES FOR SENIORER GRUPP 2
Söff, Yttermark
kl 10-10:45 torsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Johnny Wahlsberg fysioterapeut.
Kursavgift: 22€ / 25€

Pilates är en mycket bra träningsmetod för dig som börjar bli äldre då den balanserar
styrke- med rörlighets- och balansträning på ett skonsamt och effektivt sätt.
Passet innehåller övningar som tränar funktionell rörlighet med lite extra fokus på bröstryggen och bröstkorgen.
Man fokuserar på att övningarna utförs med kontrollerad andning och medveten rörelse.
Övningar tillämpas gruppen och till deltagaren. Finns olika nivåer och alternativ för olika rörelser så man kan välja den nivå
som är tillräckligt utmananade för en själv.

Pilates bygger på att träna djupt liggande muskulatur nära skelettet och hjälper till att förbättra funktionell rörlighet, balans och placering och
har en mycket positiv effekt på hållningen då metoden går ut på att återfå det naturliga hållningsmönstret i kroppen.
Pilates ökar också smidigheten och kan hjälpa till att stretcha ut och mjuka upp ex. stel ryggmuskulatur, vilket gör
det lättare att återträna kroppen till ett naturligt hållningsmönster.

Passet är ypperlig rehab-träning före och efter ex. höft och knä-operationer och kan också hjälpa till
vid åldersrelaterade sjukdomar/ tillstånd som artros, artrit, osteoporos (benskörhet) och stenos.

Arrangör: Vuxeninstitutet  Kontakt:  040-1600687

tennisplanerna vid Centralplan
kl 14-15

Pris: 10€/ pers. per säsong
Arrangör: Närpes pensionärsförening
Kontakt Kurt Edman 041 4303853
 
(under vinterhalvåret finns möjlighet att spelas tennis inomhus i Simhallens gymnastiksal kl16-17)

 

Vattengymnastik är skonsam och effektiv motionsform.  Vattengymnastik passar alla oberoende ålder, krämpor eller rörelseförmåga.
I vattnet har vi lättare att röra på oss lättare och träna våra muskler i det 32 grader varma vattnet.
Inget hinder att delta om du använder käpp eller rullator. Det finns ledstång ner till vattnet. Simövervakare på plats under hela passet.

VATTENGYMNASTIK 14
kl 16-16:45 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4
Ledare Stefanija Angelksa Damevski, fysioterapeut.
Mer intensiv vattenjompa.
Kursavgift 22€/ 25€ Individuell simavgfit tillkommer.

VATTENGYMNASTIK 15
kl 16:45-17:30 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4
Ledare Stefanija Angelksa Damevski, fysioterapeut.
Mer intensiv vattenjompa.
Kursavgift 22€/ 25€ Individuell simavgfit tillkommer.

VATTENGYMNASTIK 16
kl 17:30-18:15 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4
Ledare Stefanija Angelksa Damevski, fysioterapeut.
Mer intensiv vattenjompa.
Kursavgift 22€/ 25€ Individuell simavgift tillkommer.

Anmälan till kurserna ovan: Vuxeninstitutet 040 1600687.

Rangsby byagård
kl 14-15
Pris 7,50€/ månaden
Gruppen öppen för alla. Vi jompar och svettas tillsammans med olika styrke- och balansstärkande ögningar.
Gruppen dras av äldreomsorgens rehab.handledare Ann-Katrin och äldreomsorgens fysioterapeut Valentina.
Anmälan Ann-Katrin Lindström rehab.handleadre 050 4099363
 

GYMTRÄNINGGRUPP RANGSBY
Grupp 1 kl 12-13 fredagar 14.9-1.12 och 11.1-12.4
Grupp 2 kl 11-12 fredagar 14.9-1.12 och 11.1-12.4
Ledare Camilla Ulfvens
Kursavgift 25€ hösttermin / 28€ vårtermin
Gymträningsgrupperna är utmärkta för seniorer som vil upprätthålla orken i vardagen.
Regelbunden träning av muskler förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret.
Gymträningen består av gemensam uppvärmning, följt av ledd styrketräning med användning av gym maskiner,
fria vikter och träning med egen kroppsvikt. Passet avslutas med gemensam stretch och avslappning.
Inga förkunskaper krävs.
Nya deltagare introduceras första gången hur gymmaskinerna fungerar.
inget problem att delta med rullator /käpp

GYMTRÄNING
Depån, Simhallsbyggnaden
kl 10-11 fredagar 14.9-30.11 och 11.1-124
Kursavgfit 50€ / 55€
Ledare Muhamed Gitc
Lämplig gymträning för pigga pensionärer.
 

Gymmet i Mittistan-huset (Powerzone Fittness)
kl 9-9:45 fredagar 14.9-30.11.2018 ej 19.10
Ledare: Susanna Maris
Kursavgift 9€/11 ggr.
Träning med fokus på stärka ryggen för att förbättra hållninhen. Med olika övningar försöker vi bli mer medvetna om egna kroppens rörelser.
Anmälan Susanna 050 5254217. Vänligen SMS:a om du kan, men det går också bra att ringa.

Gymmet i Mittistan-huset (Powerzone Fitness)
kl 10-10:45 fredagar 14.9-30.11, ej 19.10
Kursavgift 95€ / 11 ggr
Ledare Susanna Maris
Under denna träff satsar vi på hälsan genom träning, diskuterar även mat, sömn och andra faktorer som påverkar hälsan.
Anmälan Susanna 050 5254217. Vänligen SMS:a om du kan, men det går också bra att ringa.

 

LUGN VATTENGYMNASTIK UTAN REDSKAP
Grupp 1 kl 11:15-12:00 fredagar 14.9-30.11.2018 (ej 19.10)
Grupp 2 kl 12:15-13:00 fredagar 14.9-30.11.2018 (ej 19.10)
Kursavgfit 65€ / 11 ggr. Individuell simavgift tillkommer.
Anmälan till Susanna 050 525 4217, vänligen SMS:a om du kan,
men det går också bra att ringa.

VATTENGYMNASTIK 17
Ledare Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€Individuell simvavgift tillkommer
Anmälan till Vuxeninstitutet 040 1600687

VATTENGYMNASTIK 1 Närpesgymnastikförening (NGF)
kl 15:15-16:00 fredagar 7.9-30.11 och 18.1-12.4
Ledare Emma Lipkin
Kursavgfit 25€ / 12 ggr. Individuell simavgift tillkommer

VATTENGYMNASTIK 2 NGF
kl 16:15-17:99 fredagar 7.9-30.11 och 18.1-12.4
Ledare Amanda Nordström
Anmälan till NGFs kurser till Hanna Stenholm 040 7037016

Depån simhallsbyggnaden
kl 11-12 lördagar 22.9-1.12 och 12.1-13.4

Kursavgift 50€/55€
Ledare Josefine Båskman (och Julia Sydholm
Passet består av ledd cirkelträning på gym maskiner och övningar med fria vikter.
På ett tryggt och säkert sätt tränar vi med den utrustning som finns på gymmet. Passet passar unga och äldre, damer som herrar.
Anmälan: Vuxenintitutet 040 1600 687

Inga evenemang.

Bilagor