Du är här

Dekorativ bild av bollhallen i Närpes

Allmänt om idrotts- och friluftsliv


Idrotten i Närpes

Närpes stad vill skapa förutsättningar för stadens invånare och föreningar att bedriva en kvalitativ och mångsidig idrottsverksamhet.
Det vill man göra genom att:

  • erbjuda idrottsanläggningar för olika behov

  • stöda idrottsföreningarna genom att bevilja årliga verksamhets-, projekt och driftsbidrag

  • arrangera motionskampanjer, stöda simskolverksamhet och samarbeta med intresseföreningar vid arrangemang av idrott och motion.
     

Idrottsanläggningar
För Närpesborna som bor i en vidsträckt stad är det viktigt att det finns s.k. näridrottsplatser som möjliggör idrott och motion på rimligt avstånd. Närpes stad erbjuder moderna idrottsanläggningar av hög klass. I staden finns sammanlagt över 80 idrottsanläggningar som betjänar både tävlingsidrotten och motionsutövarna. Idrottsanläggningarna i Närpes sköts av Närpes stad eller i föreningsdrift. Föreningsdrift innebär att en förening ansvarar mer eller mindre för tillsyn av vissa anläggningar mot att de erhåller ekonomisk ersättning.

Länk till karta över idrottsplatser i Närpes.
 

Övrig idrottsverksamhet
Med hjälp av stadens många aktiva föreningar finns ett stort utbud på aktiviteter.  I föreningsregistret hittas våra idrottsföreningar.

Närpes stads föreningsregister