Allmänt om idrott- och friluftsliv.

Idrotten i Närpes

Närpes stad vill skapa förutsättningar för stadens invånare och föreningar att bedriva en kvalitativ och mångsidig idrottsverksamhet. Det vill man göra genom att:

  • erbjuda idrottsanläggningar för olika behov

  • stöda idrottsföreningarna genom att bevilja årliga verksamhets-, projekt och driftsbidrag

  • arrangera motionskampanjer, stöda simskolverksamhet och samarbeta med intresseföreningar vid arrangemang av idrott och motion.
     

Idrottsanläggningar
För Närpesborna som bor i en vidsträckt stad är det viktigt att det finns s.k. näridrottsplatser som möjliggör idrott och motion på rimligt avstånd. Närpes stad erbjuder moderna idrottsanläggningar av hög klass. I staden finns sammanlagt över 80 idrottsanläggningar som betjänar både tävlingsidrotten och motionsutövarna. Idrottsanläggningarna i Närpes sköts av Närpes stad eller i föreningsdrift. Föreningsdrift innebär att en förening ansvarar mer eller mindre för tillsyn av vissa anläggningar mot att de erhåller ekonomisk ersättning.

 

Här hittar du en karta över aktiviteter och platser som rör fritid: https://www.visitnarpes.fi/sv/aktiviteter