Kompletterat förslag till delgeneralplan för Närpes centrum

Kompletterat förslag till delgeneralplan för Närpes centrum

Enligt § 19 i MBF meddelas att under tiden 10.4 – 9.5.2017 finns kompletterat förslag till delgeneralplan för Närpes centrum till allmänt påseende i stadshuset, Kyrkvägen 2                   

Eventuella anmärkningar mot planförslagen ska inlämnas till stadsstyrelsen senast 9.5.2017 på adressen Närpes stad, Stadsstyrelsen, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.