Klasslärare

Klasslärare

Klasslärare

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som klasslärare (0105) med initialplacering vid Yttermark skola från den 1.8.2017.

Tillsammans med de övriga lärarna i Yttermark skola förväntar vi oss att du är väl insatt i den nya läroplanen. Vi ser framemot ett gott samarbete där du kan införa nyskapande idéer för undervisningen i åk 1-6. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga men att du även kan arbeta självständigt med elevgrupperna och axla det ansvar som en klasslärartjänst förutsätter.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Tjänsten har en prövotid på 6 månader.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun!