Kanslist

Kanslist

Till befattningen som kanslist vid Bildningskansliet i Närpes söker vi en kunnig, positiv och arbetsam person med kunskaper i löneräkning, goda administrativa färdigheter och en god planeringsförmåga. Till arbetsuppgifterna hör främst löneräkning för personal inom UKTA-avtalet men även allmänna kansliuppgifter. Behörighet för befattningen ger merkonomexamen eller motsvarande andra stadiets utbildning. Till ansökan som görs elektroniskt skall bifogas betyg som påvisar behörigheten. Den som väljs till befattningen bör innan tillträdet uppvisa ett läkarintyg över lämpligheten för befattningen. En prövotid på 6 månader tillämpas.