Kanslist

Kanslist

Till befattningen som kanslist vid Närpes högstadieskola söker vi en kunnig, positiv och arbetsam person med goda administrativa färdigheter och en god planeringsförmåga. Till arbetsuppgifterna hör allmänna kansliuppgifter samt att bistå rektorn vid högstadiet i hans uppgifter. Behörighet för befattningen ger merkonomexamen eller motsvarande andra stadiets utbildning. Befattningen är på deltid 32,95 h/v inklusive Kiky. Till ansökan som görs elektroniskt skall bifogas betyg som påvisar behörigheten. Den som väljs till befattningen bör innan tillträdet uppvisa ett läkarintyg över lämpligheten för befattningen. En prövotid på 6 månader tillämpas.