Öppna universitetet

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurser inom det öppna universitetet arrangeras i samarbete med Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut.

Följande två kurser inom Krispsykologi erbjuds i Närpes läsåret 2018-2019:


Chock, 5 sp
Kurstid: fre. 12.10 kl. 16.00-20.15, lör. 13.10 och sön. 14.10 kl. 9.00-14.00
Kursplats: Närpes stadshus
Kursledare: Ann-Charlotte Kjerulf
Kursavgift: 125 €
Anmälan senast 27.9

Kursen fokuserar på teori och praktik kring akuta traumarelaterade stressreaktioner. Vi går igenom grunderna i psykotraumatologi och stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet.

 

Intervention, 5 sp
Kurstid:  fre. 15.2 kl. 16.00-20.15, lör. 16.2 och sön. 17.2 kl. 9.00-14.00
Kursplats: Närpes stadshus
Kursledare: Ann-Charlotte Kjerulf
Kursavgift: 125 €
Anmälan senast 1.2

Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris. Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, psykologisk debriefing samt defusing och peer support.

 

I kursavgiften ingår Öppna universitetets terminsavgift à 50 €. Om du är inskriven vid Åbo akademi höstterminen 2018 behöver du inte betala terminsavgiften. Anmälan per e-post till vuxeninstitutet [at] narpes.fi. Se mer info på vuxeninstitutets hemsida.