Öppna universitetet

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurser inom det öppna universitetet arrangeras i samarbete med Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut.

Vårterminen 2018 erbjuds följande kurs:

 

Mångkulturell undervisning i specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp

Kristinestads MI, Lappfjärdsvägen 163 C
Åsa Teir, ons. 4.4-2.5  kl. 17.30-20.30
Kursavgift 125 € anmälan senast 21.3

Kursen syftar till att ge kunskap om den mångkulturella skolan och hur den kan bidra till synsättet om mångfalden som pedagogisk resurs. Kursens syfte är också att ge kännedom om undervisning och undervisningsarrangemang för elever med flykting- och invandrarbakgrund.

Innehåll:
* Mångkulturell pedagogik
* Interkulturell kompetens
* Mångfald och elevvariation i en skola för alla
* Invandrar- och flyktingundervisning

 

I kursavgiften ingår Öppna universitetets terminsavgift à 50 €. De som redan är inskrivna vid Åbo akademi vårterminen 2018 behöver inte betala denna avgift. Anmälan per e-post till mi(at)krs.fi