Öppna universitetet

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurser inom det öppna universitetet arrangeras i samarbete med Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut.

Läsåret 2017-2018 erbjuds följande kurser:

Krispsykologi, 5 sp

Stadshuset fre. 22.9 och 29.9 kl. 16.00-20.15
Ann-Charlotte Kjerulf lör. 23.9 och 30.9 kl. 9.00-14.00
Kursavgift 125 € anmälan senast 8.9
Kursen innehåller en genomgång av den grundläggande teorin och praktiken inom krispsykologi. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra allmänt för grundläggande teorier inom krispsykologi, beskriva hur de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna ser ut samt redogöra allmänt för de vanligaste behandlingsmodellerna. Målgruppen för denna kurs är bl.a. lärare och övrig skolpersonal, hälsovårdare, kuratorer, daghemspersonal och ungdomsarbetare, men alla intresserade är välkomna!

 

Mångkulturell undervisning i specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp

Kursen erbjuds våren 2018. Se mer info i vårens kursprogram.

 

I kursavgiften ingår Öppna universitetets terminsavgift à 50 €. De som redan är inskrivna vid Åbo akademi höstterminen 2017 behöver inte betala denna avgift. Anmälan per e-post till vuxeninstitutet [at] narpes.fi.