Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande utbildning för vuxna

Läsåret 2017-2018

Höstterminen 28.8-20.12.2017, vårterminen 8.1-25.5.2018

Den grundläggande utbildningen ger möjlighet att inhämta grundläggande kunskaper och bredda din allmänbildning. Utbildningen ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet.

Grundläggande utbildning för vuxna är avsedd för

  • de som passerat läropliktsåldern och inte haft möjlighet att fullgöra den grundläggande utbildningen.
  • 17-25 åringar med invandrarbakgrund som behöver ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen och studiefärdigheter för att fortsätta studera på andra stadiet.
  •  Ungdomar som flyttat till Finland i slutskedet av den grundläggande utbildningen och inte hunnit få avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen under läropliktstiden, eller som gått ut med svaga kunskaper och färdigheter.
  • Övriga vuxna som saknar avgångsbetyg eller vill höja vitsord i något läroämne eller komplettera sin grundskolexamen.

Du måste kunna läsa och skriva med latinska bokstäver och ha språkkunskaper som motsvarar språknivå A2 för att kunna delta i utbildningen.

Innehåll:

  • Studierna består av undervisning dagtid (6 lektioner/dag).
  • Personlig studieplan utformas enligt tidigare kunskaper och färdigheter.
  • Läroämnen är svenska, finska, engelska, matematik, historia, samhällslära, kemi, biologi, geografi, religion/livsåskådningskunskap och ev. andra ämnen.

 

Undervisningen är avgiftsfri.

Ansökningstiden avslutas 30.6.2017, men tilläggsplatser kan sökas till 18.8.2017

Fyll i ansökan om studieplats via länken i den högra spalten.

 

Ta gärna kontakt om du har frågor om utbildningen.

Annica.eklund [at] narpes.fi, 050-4403231