Missbrukarvård

Råd till närstående

Att leva som anhörig till en person med missbruk innebär ofta att man dras med i missbrukarens destruktivitet. Som anhörig kan kan man utveckla ett beteende av medberoende.

Anhöriga till missbrukare och drogberoende påverkas mer eller mindre. Hur det tar sig i uttryck kan vara väldigt olika för olika personer.  

Alkohol är det vanligaste beroendet i vårt samhället, men det finns många andra som narkotika, spel mat m.fl. Det som anhöriga har gemensamt är att man inte är ensam.

Sida

Vårdhem för missbrukare

Ibland räcker inte den öppna vårdens service till för att få avbrott på ett missbruk utan det behövs stöd och hjälp dygnet runt. Målsättningen med stöd dygnet runt är:

* att hjälpa personen att avbryta sitt missbruk

* att skapa förutsättningar för en fysisk rehabilitering

* att börja med att bearbeta de sociala problem som uppstått.

Dygnetrunt-vården varar vanligen 4 veckor. Rehabiliteringsplanen som görs i samband med att vården påbörjas handlar om individ-, familj- och gruppdiskussioner, hälso- och sjukvård och planering av helhetsrehabilitering.

Sida

Tillnyktring och akutvårdsstation

Närpes har avtal med Vasa stad när det gäller viss service för missbrukare. Invånare från Närpes har möjlighet att anlita Vasa stads akutvårdsstation för kortvarig avvänjning av rusmedelsanvändning och för rehabilitering.

 Missbrukarvårdsstationen i Vasa

Grusgatan 2-4
65100 VASA

Rådgivning och platsförfrågan: tfn 06 325 2400

Ansvarig sjukskötare
tfn 06 325 2401, 040 718 0401

Sida