Läkarmottagningen

Tidsbeställd läkarmottagning

Tidsbeställning: må-fre kl. 9.00-11.00   tel. 06-2249630

Läkartid till perifera mottagningar beställs från respektive hälsostation.

Läkartelefontid: må-fre kl. 10.15-11.30 tel. (06) *2249 511

Övrigt: Recept som inlämnas till kassan / växeln (öppet må-fre kl. 8.00-15.45), före kl. 12.00 kan hämtas tidigast två dagar senare efter kl. 14.00.