Hälsostationer

FAMILJECENTER

Besöksadress: Närpesvägen 4

Telefon: (06) 2249 440
Fax:        (06)   2242 604
Telefontid: må-fre kl. 9.30-10.00

Övrigt:
Mödrarådgivning, barnrådgivning, hälsoundersökningar, preventivrådgivning och vaccinationer, tel. (06) *2249 440.

ÖVERMARK HÄLSOSTATION

Besöksadress: Vasavägen 1599 F, 64610 Övermark

Telefon: 040-6746075
Telefontid: måndag, tisdag, fredag kl. 8.00-9.00

Beställ tid på tel.nr (06) 2249630 eller (06) 2249600 kl. 9.00 - 11.00.

Övrigt:
Barnrådgivning (torsdagar), hemsjukvård (sköter Övermark och Västra Yttermark) samt hälsoundersökningar.
Barnrådgivning: Tidsbeställd mottagning, tel.tid må-fre kl. 10.00-10.30, tel. 2249440/familjecenter

PÖRTOM HÄLSOSTATION

Besöksadress: Centrumvägen 13

Telefon: 040-6746073

Telefontid: måndag, torsdag och fredag kl. 8.00-9.00

Beställ tid på tel.nr (06) 2249630 eller (06) 2249600 kl. 9.00 - 11.00.

Övrigt:
Barnrådgivning (onsdagar), hemsjukvård (sköter Pörtom och Östra Yttermark) samt hälsoundersökningar
Barnrådgivning: Tidsbeställd mottagning, tel.tid må-fre kl. 10.00-10.30, tel. 2249440/familjecenter

TÖJBY HÄLSOSTATION

Besöksadress: Blaxnäsvägen 5, 66295 Töjby

Telefon: 040-6746078
Telefontid: måndag, torsdag och fredag kl. 8.30-9.00

Beställ tid på tel.nr (06) 2249630 eller (06) 2249600 kl. 9.00 - 11.00.

Övrigt:
Hemsjukvård (sköter Töjby, Rangsby och Norrnäs) samt vaccinationer