Akutmottagning/Vårdbedömning

Akutmottagning

För akuta sjukdomsfall och olycksfall,
telefon: (06) 2249600.

ÖPPET

* måndagar och torsdagar                  kl. 08.00-18.00
* tisdagar, onsdagar och fredagar      kl. 08.00-16.00
 

Anmäl om möjligt alltid per telefon: (06)-2249600.

 

ÖVRIGA TIDER:
* Vasa Centralsjukhus, telefon (06) 2131 001

 

Avgifter: (år 2018)
- För besök hos läkare årsavgift 41,70 €
- Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts 50,80 €
- Läkarintyg och -utlåtande som inte hör till vården är avgiftsbelagda
- Besöksavgift 20,90 €

Ambulans/allmänt alarmnummer: 112

Kom ihåg vid alarmanmälan:
Vem ger anmälan
Varifrån ges anmälan
Vad har hänt - typ av olycka
Var har det hänt, antal skadade

Avsluta inte samtalet utan alarmmottagarens medgivande.

 

Vårdbedömningen

Till vårdbedömningen ringer du, på tel. (06) 2249 600, för att få råd i sjukvårdsfrågor.

 

Beroende på problemets karaktär, ges tid till:
- sjukskötare (vårdarmottagning)
- hälsovårdare
- akutens läkare
- mottagningsläkare


Ring och beställ tid på tel.nr. (06) 2249600 eller (06) 2249630, kl. 9.00-11.00 .

Vårdarmottagningen sköter bland annat;  blodtrycksmätning, hemoglobinmätning, blodsockermätning, injektioner (vaccinationer hänvisas till rådgivningen, familjecenter), stygn- och agraffborttagning, öronspolning, förbandsbyten, CRP-kontroller, okomplicerade förkylningar, små sår.

 

Intyg vid barns sjukdom

Tel.tid till rådgivningen (familjecenter) må-fre kl. 9.30-10.00, tel. (06) 2249 440.

Ringbud kan lämnas månd-fred kl. 8.00-12.00.

 

Receptförnyelse

eRecept/pappersrecept som inlämnas till kassan-telefonväxeln (öppet kl. 8.00-15.45), före kl. 12.00
kan hämtas från apoteket/kassan tidigast två dagar senare efter kl. 14.00.
eRecept kan förnyas via apoteket mot en avgift. Avgiften varierar från apotek till apotek.