Hälsovårdscentralen

Bild: 
23.10.2018

Närpes hälsovårdscentral och boendeenheterna intill fortsätter att förnyas med full kraft under de närmaste åren. Namnet på helheten är Närpes servicecenter.

08.05.2018

Närpes hälsovårdscentral och boendeenheterna intill fortsätter att förnyas med full kraft under de närmaste åren.
Namnet på helheten är Närpes servicecenter.

Hälsofrämjande

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar görs både bland kvinnor och män i vissa åldrar. Med hälsoundersökningarna syftar vi till att upptäcka och förebygga hälsohinder som kan leda till problem i framtiden. Den som berörs av hälsogranskning kallas brevledes.  Hälsoundersökningarna är frivilliga. Hälsoundersökningarna görs på familjecentret (Närpesvägen 4) samt vid hälsostationerna i Pörtom och Övermark.

 

Hälsoundersökningar bland kvinnor 

Sida